Την ύπαρξη σημαντικού ενδιαφέροντος για επενδύσεις στην Ελλάδα, αλλά και στην ανάγκη δραστικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων αναδεικνύει μεγάλη έρευνα της ΕΥ Ελλάδος, η οποία διενεργήθηκε από το CSA Institute.

Σύμφωνα με το ΕΥ European Investment Monitor, η Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας (2009-2018), κατατάσσεται στην 32η θέση ως προς τον αριθμό των ΑΞΕ που προσέλκυσε, χωρίς να παρουσιάζει βελτίωση. Τρεις στις πέντε επενδύσεις αφορούσαν γραφεία πωλήσεων και μάρκετινγκ, χαρακτηριστικό μιας οικονομίας σε πρώιμα στάδια ανάπτυξης σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις.

Ωστόσο, οι επενδυτές εμφανίζονται αισιόδοξοι: το 47% θεωρεί ότι η εικόνα της χώρας ως επενδυτικού προορισμού έχει βελτιωθεί τον τελευταίο χρόνο και το 76% εκτιμά ότι η ελκυστικότητά της θα βελτιωθεί περαιτέρω την επόμενη τριετία. Συγχρόνως, το 30% δηλώνει ότι εξετάζει σχέδια δημιουργίας ή επέκτασης δραστηριότητας στη χώρα κατά τον επόμενο χρόνο, αν και αυτό αφορά κυρίως τις επιχειρήσεις που είναι ήδη εγκατεστημένες στην Ελλάδα. Ως θετικά στοιχεία αναγνωρίζονται η ποιότητα ζωής (83%), το επίπεδο δεξιοτήτων του στελεχών (70%) και οι υποδομές τηλεπικοινωνιών (67%).