Νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΣΣΕ) συντάχθηκε κατόπιν κοινής συμφωνίας της διοίκησης και των εργαζομένων της ΕΥΔΑΠ, με την οποία, για πρώτη φορά, παρέχεται στους εργαζόμενους κίνητρο απόδοσης συνδεδεμένο με τους στόχους της εταιρείας.

Ειδικότερα, η νέα ΕΣΣΕ επισφραγίζει την κοινή προσπάθεια που καταβάλλουν διοίκηση και εργαζόμενοι για την επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων και την ανάδειξη της ΕΥΔΑΠ, σε εταιρεία πρότυπο του επιχειρείν, ενώ αποτελεί καταλύτη για την πρόοδο του μεγάλου επενδυτικού πλάνου της εταιρείας που θα επεκτείνει τις δραστηριότητες της, θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και θα ενισχύσει την οικονομική της ευρωστία.

Παράλληλα, αναμένεται να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για περαιτέρω τομές, ώστε να γίνει η εταιρεία περισσότερο αποδοτική και αποτελεσματική, με υιοθέτηση σύγχρονων πρακτικών στην καθημερινή εργασία και στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού προς όφελος των εργαζομένων, των πελατών και της κοινωνίας ευρύτερα. «Σε μια περίοδο μεγάλων προκλήσεων και δυσκολιών καταφέραμε να πετύχουμε σημαντικούς στόχους χάρη στις προσπάθειες όλων των εργαζομένων.

Η εταιρεία μας παραμένει ισχυρή, ικανή να ανταποκριθεί στην αποστολή της κι αυτό οφείλεται σε πολλούς λόγους. Ο σημαντικότερος όμως όλων είναι η στήριξη και η γόνιμη συνεργασία που έχουμε μεταξύ μας. Αυτή ήταν η βασικότερη προτεραιότητά μας και θα συνεχίσει να είναι και σε αυτή εστιάζουν όλες μας οι προσπάθειες και ενέργειες» δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ, Χάρης Σαχίνης