Η ΕΥΔΑΠ στο πλαίσιο της εταιρικής υπευθυνότητας και κοινωνικής πολιτικής της ενέκρινε την απασχόληση 80 φοιτητών/τριών προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών (διαφόρων κατευθύνσεων) από τα δημόσια ΑΕΙ – εκ των οποίων 80 θέσεων οι 40 θα αφορούν παιδιά εργαζομένων της-, στην εταιρεία για τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο.

Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι η απόκτηση γνώσεων και εργασιακής εμπειρίας σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας. Η απασχόληση θα γίνεται στα γραφεία και τις εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ στις περιοχές ευθύνης της εντός Αττικής, Βοιωτίας και Φωκίδας.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων θα πρέπει να υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά στο www.eydap.gr από τις 28 Μαϊου έως τις 3 Ιουνίου. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία της ΕΥΔΑΠ έχει υλοποιηθεί και κατά τα προηγούμενα χρόνια, με ιδιαίτερη επιτυχία. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις ξεπερνούν τις 80, η επιλογή θα γίνει κατόπιν κλήρωσης την Τετάρτη 6 Ιουνίου, στις 11 το πρωί.