Με μήνυμα «Ενώνουμε δυνάμεις, ζούμε καλύτερα» η ΑΧΑ υλοποίησε για έβδομη συνεχόμενη χρονιά την ετήσια Εβδομάδα Εταιρικής Υπευθυνότητας.

Από τις 6 έως τις 9 Ιουνίου οι 166.000 εργαζόμενοι στις 64 χώρες, όπου βρίσκεται ο Όμιλος συμμετείχαν σε ενέργειες με κεντρικό άξονα την πρόληψη και την εκπαίδευση για τη μείωση κινδύνων.

Η ΑΧΑ στην Ελλάδα έχει επιλέξει ως θέματα επιμόρφωσης τους τομείς της οδικής ασφάλειας, πρόληψης φυσικών καταστροφών και της υγείας, σε ευθυγράμμιση με τη στρατηγική της Εταιρείας να ενεργοποιείται επιχειρηματικά στους άξονες του αυτοκινήτου, της ασφάλισης κατοικίας και εγκαταστάσεων και της υγείας.

Στο πλαίσιο της Εβδομάδας, οι άνθρωποι του Ομίλου παγκοσμίως κλήθηκαν να επιλέξουν μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας μία νεοφυή εταιρεία που έχει ως αποστολή να «βοηθά τους ανθρώπους να ζουν καλύτερα».

Η εταιρεία αυτή θα λάβει χρηματοδότηση από τον Όμιλο και καθοδήγηση από ανώτατα στελέχη της ΑΧΑ. Στόχος της Εβδομάδας Εταιρικής Υπευθυνότητας είναι να ενισχύει συνεχώς τη γνώση και την εξειδίκευση των ανθρώπων της ώστε να αποτελούν πρεσβευτές μιας καλύτερης ζωής προς τους οικείους, τους πελάτες και το σύνολο της κοινωνίας.