Με τη νέα Πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ) Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου συναντήθηκε η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Μαρία Συρεγγέλα. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι δράσεις που υλοποιεί το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με σκοπό τη στήριξη της γυναικείας εργασίας και επιχειρηματικότητας και την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών.

Επιπλέον, δρομολογείται η ένταξη του ΕΒΕΑ στο Κέντρο Καινοτομίας για τις Γυναίκες με στόχο την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας. Σύντομα πρόκειται να υπογραφεί σχετικό Μνημόνιο Συνεργασίας. Η M. Συρεγγέλα, αφού συνεχάρη την Σ. Εφραίμογλου για την εκλογή της στο ΕΒΕΑ, καθώς είναι η πρώτη γυναίκα στην ιστορία του Επιμελητηρίου που εκλέγεται σε αυτήν τη θέση, ανέφερε ότι «εμείς είμαστε δίπλα στις εργαζόμενες και άνεργες γυναίκες και προωθούμε δράσεις και μέτρα που ενθαρρύνουν τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και αυξάνουν τα ποσοστά συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας». «Στηρίζουμε τις γυναίκες που επιθυμούν να κάνουν το δικό τους επιχειρηματικό εγχείρημα.

Με προγράμματα του ΕΣΠΑ, με δράσεις του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή τη δημιουργία του Κέντρου Καινοτομίας για Γυναίκες βοηθάμε ουσιαστικά τις γυναίκες» τόνισε η υφυπουργός. Από την πλευρά της η Σ. Εφραίμογλου δήλωσε μεταξύ άλλων: «Ως ΕΒΕΑ διαχρονικά πιστεύουμε πως με κατάλληλες παρεμβάσεις στην εκπαίδευση, στην αγορά εργασίας και στην κοινωνική πολιτική μπορούμε να δώσουμε ισχυρά κίνητρα για την γυναικεία επιχειρηματικότητα να ανθίσει. Η επιχειρηματικότητα δεν έχει και δεν πρέπει να έχει φυλετικά χαρακτηριστικά. Για να γίνει όμως αυτό πράξη θα πρέπει προηγουμένως να καταφέρουμε τη σημαντική εξίσωση των δυο φύλων σε σχέση με την πρόσβαση και την παραμονή των γυναικών στην αγορά εργασίας, την δυνατότητα κατάρτισης και την εξισορρόπηση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής».