Μνημόνιο συνεργασίας υπεγράφη μεταξύ της ΔΥΠΑ και του ΕΒΕΑ, με σκοπό την τακτική συνεργασία σε θέματα σύζευξης προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας, για την καταπολέμηση της ανεργίας και την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής. Ειδικότερα, η συνεργασία περιλαμβάνει:

  • Αμοιβαία ενημέρωση για πρωτοβουλίες, δράσεις και εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα στους τομείς της προώθησης της απασχόλησης, της απόκτησης, αναβάθμισης και πιστοποίησης δεξιοτήτων (upskilling-reskilling), καθώς και της δημιουργίας επιδοτούμενων νέων θέσεων εργασίας και νέων επιχειρήσεων
  • Ενημέρωση του κοινού μέσα από τις ιστοσελίδες των οργανισμών και των κοινωνικών τους δικτύων για τις παραπάνω δράσεις
  • Διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων, σεμιναρίων και άλλων εκδηλώσεων
  • Ανταλλαγή τεχνογνωσίας σχετικά με ψηφιακές υπηρεσίες για ανέργους, εργαζομένους και επιχειρήσεις
  • Διερεύνηση της διασύνδεσης-διαλειτουργικότητας των διαδικτυακών συστημάτων της ΔΥΠΑ με την πλατφόρμα του ΕΒΕΑ με στόχο την αποτελεσματικότερη αξιοποίησή τους για την προώθηση της απασχόλησης
  • Αξιοποίηση της ηλεκτρονικής πύλης https://career.acci.gr της ΕΒΕΑ, με σκοπό αφενός την κάλυψη κενών θέσεων εργασίας στις επιχειρήσεις-μέλη του οργανισμού και αφετέρου την εύρεση εργασίας σε ανέργους.

Το μνημόνιο υπεγράφη προχθές μεταξύ του διοικητή της ΔΥΠΑ, Σπύρου Πρωτοψάλτη και της προέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ) Σοφίας Κουνενάκη-Εφραίμογλου.