Το ΕΒΕΑ και το Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών (ΕΕΔΕΓΕ) απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση στις ενδιαφερόμενες να υποβάλλουν αίτηση για την ένταξή τους στη δομή τής «Θερμοκοιτίδας νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας – Θ.Ε.Α.», του «Κέντρου Επιχειρηματικότηταs – Κωνσταντίνος Μίχαλος» και να ενταχθούν στο πρόγραμμα φιλοξενίας της Θερμοκοιτίδας του Ε.Β.Ε.Α.

Η πρόσκληση αφορά νεοσύστατες επιχειρήσεις με γυναίκες ιδρύτριες ή και συνιδρύτριες, καθώς και επιχειρήσεις στις οποίες οι γυναίκες κατέχουν την πλειοψηφία των μεριδίων/μετοχών της επιχείρησης και συμμετέχουν με ποσοστό πάνω από το 50% στην εκτελεστική διοίκηση/διαχείριση της επιχείρησης. Επίσης, αφορά νεοφυείς επιχειρηματικές ομάδες, στις οποίες τα μέλη τους αποτελούνται από γυναίκες σε ποσοστό τουλάχιστον 50%.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η ΘΕΑ παρέχει στις νεοφυείς επιχειρήσεις/επιχειρηματικές ομάδες που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα υποστήριξης, τις εξής υπηρεσίες: Συμβουλευτικές υπηρεσίες (business planning, marketing planning, νομικά, λογιστικά θέματα κ.ά.), εξειδικευμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης/κατάρτισης, ενέργειες δικτύωσης για τη στήριξη των επιχειρηματικών ομάδων, πρόσβαση σε χώρους συναντήσεων στο κτίριο της Θερμοκοιτίδας.

Στο ίδιο πλαίσιο, η ΘΕΑ παρέχει στις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο Πρόγραμμα Φιλοξενίας της και τις παρακάτω υπηρεσίες: Φιλοξενία των ομάδων στους χώρους της Θερμοκοιτίδας, σύγχρονο περιβάλλον λειτουργίας, με κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους γραφείων, χώρους συναντήσεων και κοινόχρηστους χώρους, σύγχρονες υποδομές και παροχή εξοπλισμού, υπηρεσίες φύλαξης, καθαριότητας και γραμματειακής υποστήριξης, ενώ επιπρόσθετα, εξασφαλίζεται η κάλυψη παγίων λειτουργικών δαπανών, αναλωσίμων και λοιπών εξόδων.

Πάτα σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, τα οφέλη που εξασφαλίζουν όλες οι επιχειρηματικές ομάδες από τη συμμετοχή τους στη ΘΕΑ, περιλαμβάνουν παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα διοίκησης, μάρκετινγκ – προώθησης πωλήσεων, νομικών και φοροτεχνικών θεμάτων κ.ά., προώθηση συνεργειών μεταξύ των επιχειρηματικών ομάδων, υποστήριξη για την πρόσβαση σε επενδυτικά κεφάλαια που αφορούν στη χρηματοδότηση της νεοφυούς επιχείρησης, συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια, δράσεις επιχειρηματικής δικτύωσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, διαμόρφωση κοινών ενδιαφερόντων και στόχων σε επιχειρησιακό επίπεδο. Περισσότερα στην ιστοσελίδα www.theathensincube.gr.