Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς με σχετική του ανακοίνωση τονίζει ότι ορθώς η διάταξη για τις τριετίες στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο δεν έχει αναδρομική ισχύ, διότι όπως αναφέρει «οι επιχειρήσεις θα έπρεπε να καταβάλουν μισθολογικές αυξήσεις 30%, που ενδεχομένως να σήμαινε οικονομικό αδιέξοδο και απολύσεις».

Το Επιμελητήριο εκτιμά ότι η τροπολογία προστατεύει από την ακρίβεια, δικαιώνει τους «παλαιούς» εργαζόμενους, επιταχύνει τη μισθολογική εξέλιξη των «νέων», αλλά ταυτόχρονα λαμβάνει υπόψη και την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. «Οι μικρομεσαίοι δεν αντιμετωπίζουμε φοβικά, ούτε τους ελέγχους που μας προστατεύουν από αθέμιτο ανταγωνισμό, ούτε το ξεπάγωμα των τριετιών, γιατί η ροπή κατανάλωσης διοχετεύει την αύξηση στον τζίρο της αγοράς» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος του ΕΒΕΠ, Βασίλης Κορκίδης.

Για τις επιχειρήσεις-μέλη του ΕΒΕΠ, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, δεν αποτέλεσε έκπληξη ότι η κυβέρνηση φέρνει νωρίτερα, κατά 1,5 χρόνο, το «ξεπάγωμα» των τριετιών, με δικαιούχους 1,2 εκατ. εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα ενώ, περίπου 150.000 μισθωτοί, που έχουν συμπληρώσει προϋπηρεσία πριν από την 14/2/12, θα επωφεληθούν άμεσα της αύξησης του 10%, ανεξάρτητα από τη προβλεπόμενη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού τον Απρίλιο. Όπως είναι γνωστό, με την τροπολογία που κατατέθηκε από τον Υπουργό Εργασίας, Άδωνι Γεωργιάδη, από την 1/1/24, αίρεται η αναστολή της ισχύος διατάξεων νόμων, κανονιστικών πράξεων, συλλογικών συμβάσεων ή διαιτητικών αποφάσεων, οι οποίες προβλέπουν αυξήσεις μισθών ή ημερομισθίων, περιλαμβανομένων και εκείνων περί υπηρεσιακών ωριμάνσεων, με μόνη προϋπόθεση την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου εργασίας, όπως ενδεικτικά το επίδομα πολυετίας, το επίδομα χρόνου εργασίας, το επίδομα τριετίας και το επίδομα πενταετίας.

Παραταύτα όμως, την 1/1/27, μετά από μια τριετία, προβλέπεται επανεξέταση, εφόσον το ποσοστό της ανεργίας υπερβεί το 10% και μέχρι να διαμορφωθεί κάτω του διψήφιου ποσοστού, αναστέλλεται εκ νέου το «ξεπάγωμα». Μάλιστα, η διάταξη επανενεργοποιείται όταν ο μέσος όρος του εθνικού ποσοστού ανεργίας των τελευταίων τεσσάρων τριμήνων, πέσει κάτω του 10%, όπως θα αποτυπώνεται από την ΕΛΣΤΑΤ. Όσοι εργαζόμενοι αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, ως χρόνος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται ο χρόνος εξαρτημένης σχέσης εργασίας που έχει διανυθεί σε οποιονδήποτε εργοδότη και σε οποιαδήποτε ειδικότητα πριν από το 2012 και μετά το 2024. Σε περίπτωση που οι τρέχουσες καταβαλλόμενες τακτικές αποδοχές είναι υψηλότερες των κατώτατων αποδοχών, οι αυξήσεις, οι προσαυξήσεις και, εν γένει, τα ποσά που θα προκύψουν από το «ξεπάγωμα», συμψηφίζονται και καταβάλλεται το υπόλοιπο.