Ευνοϊκότερες διατάξεις για την απασχόληση των συνταξιούχων εισάγει νέα διευκρινιστική εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας, με την οποία μέχρι 31/12/2013 όσοι εργάζονται σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα είτε αυτοαπασχολούνται, δεν θα υφίστανται αναστολή της σύνταξής τους.

Το υπουργείο Εργασίας προχώρησε στη διευκρίνιση αυτή, έπειτα από ερωτήσεις πολλών ασφαλιστικών ταμείων, καθώς αναστέλλονταν άδικα συντάξεις, ενώ υπήρχε σύγχυση για το ποσό το οποίο πρέπει να κοπεί. Το υπουργείο διευκρινίζει ότι για τους εργαζόμενους συνταξιούχους μπαίνει «μαχαίρι» 70% σε συντάξεις άνω των 990 ευρώ. Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις, εξακολουθούν να ισχύουν έως 31/12/2013 οι ευνοϊκότερες διατάξεις για όσους συνταξιούχους δεν υπερβαίνουν τα εισοδηματικά κριτήρια, ενώ το 2014 εφαρμόζονται οι αυστηρότερες διατάξεις περί αναστολής της σύνταξης.

Ειδικότερα, οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος ή θανάτου φορέων κύριας ασφάλισης που αναλαμβάνουν εργασία υπόκεινται στους εξής περιορισμούς: α) σε όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους αναστέλλεται η καταβολή της σύνταξης και β) μετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους το ποσό της σύνταξης ή του αθροίσματος των συντάξεων σε περίπτωση συρροής, που υπερβαίνει τα 990 ευρώ μηνιαίως, καταβάλλεται μειωμένο κατά 70%.

Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 20% για κάθε τέκνο που είναι ανήλικο ή σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους, ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία. Οι διατάξεις αυτές ισχύουν για όσους συνταξιούχους αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχολούνται ή διοριστούν από 15/7/2010 και εφεξής.