Χρηματικές αλλά και προϊοντικές δωρεές, οι οποίες ξεπέρασαν τα 100.000 ευρώ πραγματοποίησε η Εύρηκα το 2020 σε ιδρύματα και φορείς που στηρίζουν ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, ενώ πρόσφατα ανέλαβε και τα έξοδα για την αγορά του αναγκαίου εξοπλισμού στις νέες μονάδες αντιμετώπισης COVID-19 του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου. Παράλληλα, η «Εύρηκα», συνεχίζοντας να θέτει ως προτεραιότητα τη στήριξη των ίδιων των ανθρώπων της, αύξησε για το 2020 τις αποδοχές όλων των εργαζομένων της κατά 3%, σε μια κίνηση αναγνώρισης της συνεισφοράς τους σε αυτή την απαιτητική χρονιά.