Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε εφαρμογή πανευρωπαϊκή καμπάνια με στόχο την αντιμετώπιση του χάσματος μεταξύ μισθών ανδρών και γυναικών.

Τα στοιχεία δειχνούν ότι σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι γυναίκες κερδίζουν 17,4% λιγότερα χρήματα από τη δουλειά τους σε σχέση με το ισχυρό φύλο.

Έτσι, η καμπάνια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αφορμή την ημέρα της γυναίκας, αποσκοπεί στην αντιμετώπιση του συγκεκριμένου φαινομένου, καθώς μια από τις ιδρυτικές αρχές της Ε.Ε είναι «ίσες αμοιβές για την ίδια εργασία». Πιο συγκεκριμένα, με στόχο να κινητοποιήσει εργαζόμενους και εργοδότες η εκστρατεία θα προωθήσει καλές πρακτικές μισθολογικών διαφορών και θα διανείμει δέσμη εργαλείων για εργοδότες και συνδικαλιστικές οργανώσεις σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

Το χάσμα των μισθών γυναικών και ανδρών αντικατοπτρίζει τις χαμηλότερες ωριαίες αμοιβές του ασθενούς φύλου. Εξάλλου, η γυναικεία εργασία εξακολουθεί -ακόμα και στον 21ο αιώνα- να θεωρείται χαμηλότερης αξίας από την ανδρική. Μάλιστα, οι χαμηλότεροι μισθοί και, κατά συνέπεια, οι μικρότερες συντάξεις έχουν σαν αποτέλεσμα οι γυναίκες να υποφέρουν σε μεγαλύτερο βαθμό από φτώχεια σε μεγαλύτερες ηλικίες.

Σύμφωνα πάντοτε με τα στοιχεία της Επιτροπής, η απασχόληση των γυναικών συνεχίζει να αυξάνεται με το πέρασμα των χρόνων. Πάντως, οι γυναίκες συνεχίζουν να εργάζονται υπό το καθεστώς της μερικής απασχόλησης σε μεγαλύτερο βαθμό σε σύγκριση με τους άνδρες (31,2% για τις γυναίκες και 7,7 για τους άνδρες).