Τη μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση στις ακαθάριστες αποδοχές έχουν υποστεί οι Έλληνες από το 2001 έως και το 2012, σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας της Ευρώπης κατά το 2013.

Βάσει των όσων αναφέρει η Επιτροπή, «την περίοδο 2001 – 2012 η Ελλάδα έχει καταγράψει τη μεγαλύτερη αύξηση στη φορολόγηση της αμοιβής μεταξύ των χωρών της Ε.Ε.». Την ίδια ώρα, η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που στην τελευταία τριετία (2010 – 2012) υπήρξε μείωση των ονομαστικών αποδοχών των εργαζομένων και στα τρία χρόνια. Η περιστολή των αποδοχών ανήλθε το 2012 στο 8,3% σε σχέση με το 2011, όταν στην Ευρωζώνη οι αποδοχές αυξήθηκαν 1,3% κατά μέσο όρο. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι η μέση ετήσια μείωση των αποδοχών στο Δημόσιο ήταν μεγαλύτερη στο διάστημα 2010 – 2012 απ’ ό,τι στο σύνολο της οικονομίας. Ο δείκτης που χρησιμοποιεί η Επιτροπή και αφορά τη φορολόγηση της αμοιβής περιλαμβάνει τη φορολόγηση του εισοδήματος φυσικών προσώπων, τις κοινωνικές εισφορές που καταβάλλει ο εργοδότης και τις εισφορές που καταβάλλει ο εργαζόμενος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Επιτροπής, στην Ελλάδα η συνολική φορολόγηση των αμοιβών αυξήθηκε κατά 7,2 ποσοστιαίες μονάδες και πρόκειται για τη μεγαλύτερη άνοδο μεταξύ των 27 χωρών της Ευρώπης. Η αύξηση αυτή προήλθε κυρίως από τη φορολόγηση του εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 6,4 ποσοστιαίες μονάδες. Μεταβολή που είναι και πάλι η υψηλότερη σε ολόκληρη την Ευρώπη, ενώ οι ασφαλιστικές εισφορές τόσο των εργαζομένων όσο και των εργοδοτών αυξήθηκαν το διάστημα 2001 – 2012 κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες εκάστη. Μπορεί οι μεταβολές αυτές να μη φαίνονται μεγάλες, αλλά είναι πολύ σημαντικές.

Αρκεί να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Ε.Ε. η χώρα με τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση της συνολικής επιβάρυνσης των αμοιβών ήταν η Ισπανία με 2,5 ποσοστιαίες μονάδες. Επίσης, η δεύτερη χώρα με τη μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση από το 2001 έως το 2012 ήταν η Ολλανδία, με τη διαφορά να φθάνει τις 5,2 ποσοστιαίες μονάδες. Πάντως, σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, αξίζει να σημειωθεί πως τα τελευταία δύο χρόνια εξανεμίσθηκαν πλήρως όλες οι φοροελαφρύνσεις της περασμένης 10ετίας και μάλιστα οι πολίτες επιβαρύνθηκαν με ακόμα μεγαλύτερες φορολογικές υποχρεώσεις.