Η Ευρωπαϊκή Πίστη αναδείχθηκε Κοινωνικά Υπεύθυνος Οργανισμός και Εργοδότης στην ειδική έκδοση της Icap «Leading Employers In Greece 2020», για τις πρακτικές Διοίκησης και Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού και για τα προγράμματα κοινωνικής δράσης, τα οποία εφαρμόζει.

Ειδικότερα, η εταιρεία κατατάσσεται στην 3η θέση των ασφαλιστικών εταιρειών με βάση τον αριθμό εργαζομένων, στην 56η θέση από τους 150 ομίλους στην Ελλάδα με τον μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων, και μία από τις 4 ασφαλιστικές και από τις 78 εταιρείες στην Ελλάδα, που δημοσιεύει Απολογισμό ΕΚΕ.