Τρία νέα animated videos δημιούργησε η Ευρωπαϊκή Πίστη, προκειμένου να ενημερώσει τις εσωτερικές της υπηρεσίες για σημαντικά θέματα που αφορούν στις λειτουργίες των Compliance Officer, Data Protection Officer και Security Officer. Στόχος της εταιρείας ήταν να εξηγήσει με απλό και κατανοητό τρόπο, τις σύνθετες λειτουργίες της Κανονιστικής Συμμόρφωσης, της Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ασφάλειας Πληροφοριών. Αυτό επιτεύχθηκε με τον σχεδιασμό ειδικών χαρακτήρων «Super Heroes», έναν για κάθε λειτουργία, οι οποίοι ενημερώνουν, αναλύουν και επεξηγούν στους εργαζόμενους τα θέματα λειτουργιών που πρέπει όλοι να γνωρίζουν και να κατανοούν, αντικαθιστώντας τις εκτενείς παρουσιάσεις και τα πολλαπλά email.

Σύμφωνα με την εταιρεία, με τα διάρκειας περίπου 2 λεπτών videos, ενισχύεται η εμπλοκή του ανθρώπινου δυναμικού στα επιμορφωτικά προγράμματα, αυξάνεται το ενδιαφέρον τους προς την εκπαίδευση και δημιουργείται ένας ευχάριστος τρόπος μετάδοσης πληροφοριών, ενώ τα εν λόγω animated videos παρουσιάστηκαν στους εργαζόμενους, αφήνοντας πολύ θετικές εντυπώσεις. Σημειώνεται, τέλος, ότι η ενέργεια αυτή αποτελεί μέρος της ψηφιακής στρατηγικής της εταιρείας, η οποία περιλαμβάνει μια σειρά από δράσεις και εκπαιδεύσεις για το σύνολο των στελεχών της, καθώς και του Δικτύου Πωλήσεων.