Το Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την εντολή της επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ώστε να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο που θα αφορούν στη θέσπιση κατώτατου ευρωπαϊκού μισθού. Η έγκριση δόθηκε με 443 ψήφους υπέρ, 192 κατά και 58 αποχές, ενώ οι διαπραγματεύσεις μπορούν να ξεκινήσουν μόλις το Συμβούλιο εγκρίνει τις θέσεις του.

Το σχέδιο οδηγίας για τον κατώτατο μισθό αποσκοπεί στον καθορισμό κοινών ελάχιστων προτύπων για τη διασφάλιση ενός εισοδήματος που θα διασφαλίζει ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης για τους εργαζομένους και τις οικογένειές τους.

Σύμφωνα με τη σχετική πρόταση των ευρωβουλευτών, αυτό μπορεί να επιτευχθεί είτε μέσω ενός θεσμοθετημένου κατώτατου μισθού μέσω της νομοθεσίας, είτε δίνοντας στους εργαζομένους τη δυνατότητα να διαπραγματεύονται τους μισθούς τους με τους εργοδότες τους μέσω συλλογικών διαπραγματεύσεων. Το Κοινοβούλιο ζητά επίσης να υποχρεωθούν τα κράτη μέλη όπου λιγότερο από το 80% των εργαζομένων καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις να λάβουν ενεργά μέτρα για την ενίσχυση και την επέκταση της κάλυψης των συμβάσεων αυτών.