Στοιχεία για την αποδοχή των LGBTI ατόμων στον εργασιακό χώρο παρέχει το Ευρωβαρόμετρο του 2019 για τις διακρίσεις.

Συγκεκριμένα, άνετα με την ύπαρξη gay, lesbian ή bisexual ατόμου στον χώρο εργασίας, με το οποίο θα είχαν καθημερινή αλληλεπίδραση, θα ένιωθε το 56% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα, με τα υψηλότερα ποσοστά να συναντώνται στην Ολλανδία (96%) και στην Σουηδία (94%) και τα χαμηλότερα σε Βουλγαρία (27%) και Ρουμανία (36%), όταν για την Ευρώπη των 28 το ποσοστό κυμαίνεται στο 72%. Αντίστοιχα, αναφορικά με ένα transgender άτομο, το ποσοστό για την Ελλάδα διαμορφώνεται στο 45%, όταν στην Ευρώπη των 28 είναι 65%.

Και στην συγκεκριμένη περίπτωση, τα υψηλότερα ποσοστά εντοπίζονται στις Ολλανδία (92%) και Σουηδία (90%), με τα χαμηλότερα να καταγράφονται σε Βουλγαρία (24%) και Ουγγαρία (33%). Τέλος, σε σχέση με ένα intersex άτομο, το 44% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα δήλωσε ότι θα ένιωθε άνετα, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για την Ευρώπη των 28 είναι στο 66% και τις υψηλότερες τιμές να παρουσιάζονται σε Ολλανδία (91%) και Ηνωμένο Βασίλειο (89%), με τις Βουλγαρία και Ουγγαρία να βρίσκονται και πάλι στην τελευταία (26%) και προτελευταία (33%) θέση αντίστοιχα.