Την αύξηση της έλλειψης κυβερνοδεξιοτήτων, την ανάγκη για περισσότερους ειδικούς στην κυβερνοασφάλεια και την ανάγκη για αύξηση του αριθμού του ανθρώπινου δυναμικού με καλή γνώση ζητημάτων κυβερνοασφάλειας σε κάθε εταιρεία, σε ολόκληρη την Ε.Ε, αναδεικνύει με νέα έρευνά του το Ευρωβαρόμετρο.

Τα παραπάνω πορίσματα συνάδουν με μια πρόσφατη έκθεση ανάλυσης προοπτικών που δημοσίευσε ο Οργανισμός της Ε.Ε. για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA), στην οποία επισημαίνεται ότι το χάσμα κυβερνοδεξιοτήτων φαίνεται να συνδέεται στενά με τις κυβερνοαπειλές. Σημειώνεται ότι η Επιτροπή έχει ενισχύσει τις προσπάθειες ευαισθητοποίησης και προβολής των πρωτοβουλιών για τις δεξιότητες κυβερνοασφάλειας, καθώς και για την αύξηση του αριθμού των ειδικευμένων επαγγελματιών κυβερνοασφάλειας στην Ε.Ε.

Έτσι, η έρευνα του Ευρωβαρόμετρου αποτελεί μέρος των δράσεων που αναλήφθηκαν μέσω της Ακαδημίας Κυβερνοδεξιοτήτων, η οποία ξεκίνησε να λειτουργεί πριν από έναν χρόνο, με στόχο την ενίσχυση των συνεργειών μεταξύ ιδιωτικών και δημόσιων πρωτοβουλιών σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο για την αντιμετώπιση των αναγκών της αγοράς εργασίας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και για την ανθεκτικότητά της.

Τέλος, η Επιτροπή συμπεριέλαβε το δίκτυο Women4Cyber στην πλατφόρμα της Ακαδημίας για την ενεργό καταπολέμηση των έμφυλων στερεοτύπων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.