Ανήσυχοι για την οικονομική κατάσταση στη χώρα τους εμφανίζονται οι περισσότεροι Eυρωπαίοι (69%) και η συντριπτική πλειονότητα των Ελλήνων (90%), σύμφωνα με τα αποτελέσματα της κοινοτικής δημοσκόπησης Eυρωβαρόμετρο.

Σε ό,τι αφορά, στην πορεία της απασχόλησης τους επόμενους 12 μήνες, στην ΕΕ των 27, επιδείνωση αναμένει το 53%, στασιμότητα το 29% και βελτίωση το 13%. Οι Έλληνες, αναμένουν επιδείνωση της απασχόλησης κατά 64%, στασιμότητα κατά 30% και βελτίωση κατά 6%. Σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο το ποσοστό των Ελλήνων που προβλέπει μείωση της ανεργίας αυξήθηκε κατά 8%.

Επιπλέον, τα θέματα που ανησυχούν ιδιαίτερα το μέσο Έλληνα είναι η οικονομική κατάσταση (51%), ο πληθωρισμός (40%), η ανεργία (35%), η ανασφάλεια (19%), το σύστημα υγείας (10%), η παιδεία (9%) και το συνταξιοδοτικό (9%). Τα θέματα που ανησυχούν ιδιαίτερα τον μέσο ευρωπαίο είναι η οικονομική κατάσταση και ο πληθωρισμός (37%) και η ανεργία (26%).

Εξάλλου, οι Έλληνες θεωρούν ότι σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ, η κατάσταση στη χώρα τους είναι «πολύ χειρότερη» όσον αφορά στην οικονομία (44%), την απασχόληση (45%), το κόστος ζωής (54%) και τις τιμές ενέργειας (46%).

Πηγή: Η Ναυτεμπορική