Στο 9,9% διαμορφώθηκε το ποσοστό ανεργίας στην ευρωζώνη το Μάιο, παραμένοντας αμετάβλητο σε σχέση με τον Απρίλιο και υποχωρώντας από το 10,2% του Μαΐου 2010.

Στην ΕΕ-27, η ανεργία διαμορφώθηκε στο 9,3%, στα ίδια επίπεδα με τον Απρίλιο. Πριν από ένα χρόνο βρισκόταν στο 9,7%. Η Eurostat εκτιμά ότι οι άνεργοι στην ΕΕ-27 ανέρχονταν το Μάιο σε 22,378 εκατομμύρια άτομα, εκ των οποίων τα 15,510 εκατομμύρια ήταν στην ευρωζώνη. Συγκριτικά με τον Απρίλιο του 2011, ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 5.000 στην ΕΕ-27 και αυξήθηκε κατά 16.000 στην ευρωζώνη, ενώ σε σχέση με το Μάιο του 2010 μειώθηκε κατά 904.000 και 551.000, αντίστοιχα.

Μεταξύ των κρατών μελών, τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας διαμορφώθηκαν στην Ολλανδία (4,2%), την Αυστρία (4,3%) και το Λουξεμβούργο (4,5%) και τα υψηλότερα στην Ισπανία (20,9%), τη Λιθουανία (16,3% το πρώτο τρίμηνο του 2011) και τη Λετονία (16,2% το πρώτο τρίμηνο του 2011).