Την ευθύνη της τεχνικής υποστήριξης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning πλατφόρμα) καθώς και της διαχείρισης της ταυτοποιημένης πρόσβασης των συμμετεχόντων στο εκπαιδευτικό και λοιπό υλικό του προγράμματος «Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» ανέλαβε SQLearn (www.sqlearn.gr).

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για ένα πρόγραμμα την επιστημονική ευθύνη του οποίου έχει το διδακτικό προσωπικό του ΕΑΠ (www.eap.gr) και απευθύνεται σε πτυχιούχους ΑΕΙ, ΤΕΙ ή/και στελέχη επιχειρήσεων που επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδίκευση σε θέματα που άπτονται τις διοίκησης επιχειρήσεων αναφορικά με τους κύριους άξονες δραστηριότητας των σύγχρονων επιχειρήσεων και των ΜΜΕ ειδικότερα.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Δ-ΜΜΕ είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να προσφέρει τόσο θεωρητικές όσο και εφαρμοσμένες γνώσεις, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σχεδόν άμεσα στο χώρο εργασίας, να καλλιεργηθεί η αναλυτική και κριτική σκέψη, η συνθετική ικανότητα και να αναπτυχθούν δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων μέσα από ατομικές και συνεργατικές δράσεις.

Χωρίζεται σε 2 κύκλους, Παραγωγή/Logistics και Μarketing/Πωλήσεις ενώ ο κάθε κύκλος έχει διάρκεια διδασκαλίας 72 ώρες. Με τη λήξη του προγράμματος χορηγείται Βεβαίωση παρακολούθησης. Σχετική αίτηση για την παρακολούθηση του σεμιναρίου μπορεί να σταλεί έως 19/3/2010. Για περισσότερες πληροφορίες : eap.sqlearn.gr.