Η WOW group ανακοίνωσε την εξαγορά του estudies.gr, του site που προσέφερε προγράμματα e-learning από το 2003.

Τα περισσότερα από 5.000 μέλη της κοινότητας του estudies.gr θα εξυπηρετούνται πλέον από το e-learning portal της WOW group, CPD.gr. Η κίνηση αυτή έγινε με σκοπό να εξασφαλίσει ποιοτικότερες υπηρεσίες μάθησης και αυξημένα οφέλη για τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας του estudies.gr.

Στο πλούσιο εκπαιδευτικό περιεχόμενο της ψηφιακής βιβλιοθήκης του CPD.gr προστίθενται πλέον ασύγχρονα μαθήματα με αντικείμενο Προσωπική Ανάπτυξη, Εξυπηρέτηση Πελατών, Επιχειρηματικά Αγγλικά, Πληροφορική, Διοίκηση και Πωλήσεις καθώς και σύγχρονα online σεμινάρια, όπως Γραμματέας CPS, Τεχνικές Πωλήσεων CSP, Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων CISP, Τραπεζική Βασικό Επίπεδο CBE I. Σημαντική είναι επίσης η πρόσφατη συνεργασία με τον οργανισμό πιστοποίησης της ACTA, ευθυγραμμίζοντας με αυτόν τον τρόπο ύλη και ποιότητα.