Στους τρόπους που εξετάζει το υπουργείο Εργασίας για τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους αναφέρθηκε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Λούκα Κατσέλη, κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου «The Big HR Debate», που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Μάνατζμεντ Ανθρώπινου Δυναμικού (ΙΜΑΔ) της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) σε συνεργασία με το περιοδικό HR PROFESSIONAL της BOUSSIAS, στο Συνεδριακό Κέντρο ΔΑΪΣ.

Κατά την ομιλία της η υπουργός αναφέρθηκε στο νέο ρυθμιστικό πλαίσιο που θα αφορά τις συμβάσεις και το οποίο θα είναι έτοιμο μέσα στις επόμενες εβδομάδες και σημείωσε ότι ο νόμος θα προβλέπει ευέλικτες μορφές εργασίας με στόχο να δοθεί η δυνατότητα στις επιχειρήσεις -και ιδίως στις μικρές- να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που δημιουργούνται λόγω της κρίσης, δίχως όμως να επιτραπεί η απορρύθμιση της αγοράς εργασίας. Ακόμα, η Λ. Κατσέλη, υποστήριξε, ότι το υπουργείο Εργασίας, σε συνεννόηση με τα ασφαλιστικά ταμεία, εξετάζει τρόπους για τη μείωση του κόστους, ώστε να αυξηθεί το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της ελληνικής οικονομίας.

Η υπουργός Εργασίας αναφέρθηκε επίσης στο υπέρογκο κόστος που συνιστούν για τις επιχειρήσεις οι χρονοβόρες διαδικασίες που απαιτούνται για την υποβολή των δηλώσεών τους προς τον ΟΑΕΔ, προς το ΣΕΠΕ, προς τα ασφαλιστικά ταμεία και τους άλλους φορείς και εκτίμησε ότι το κόστος αυτό θα μειωθεί μέσω της ηλεκτρονικής υποβολής. Επιπλέον, πρόσθεσε ότι στο ίδιο πλαίσιο, εξετάζεται η αναμόρφωση των πάγιων ρυθμίσεων, όπου οι επιχειρήσεις επωμίζονται κόστος το οποίο δεν αποφέρει πολλά στα ασφαλιστικά ταμεία.

Ακόμα, η Λ. Κατσέλη αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα ύπαρξης συνεργιών ανάμεσα στον ιδιωτικό τομέα και το υπουργείο Εργασίας για την καλύτερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Ενώ ανέπτυξε το σύνολο των πολιτικών που προωθεί αυτή την περίοδο το υπουργείο,  επικεντρώθηκε στα προγράμματα του ΟΑΕΔ, για τα οποία οι επιχειρήσεις έχουν δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, με αποτέλεσμα να έχουν ήδη κατατεθεί αιτήσεις για την προστασία τουλάχιστον 150.000 θέσεων εργασίας.