Το συνέδριο «The Big HR Debate», αποτέλεσμα της αγαστής συνεργασίας του ΙΜΑΔ της ΕΕΔΕ και του HR PROFESSIONAL της BOUSSIAS Communicatios, θεώρησε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Λούκα Κατσέλη, ως ιδανικό περιβάλλον για να προβεί σε εξαγγελίες για τις προθέσεις και τα σχέδια του υπουργείου.

Πιο συγκεκριμένα, το υπουργείο Εργασίας εξετάζει τρόπους για τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους ενώ και οι ευέλικτες μορφές εργασίας περιλαμβάνονται στο νέο νόμο για τις Συμβάσεις. Η υπουργός Εργασίας αναφέρθηκε και στο υπέρογκο κόστος που συνιστούν για τις επιχειρήσεις οι χρονοβόρες διαδικασίες που απαιτούνται για την υποβολή των δηλώσεών τους προς τον ΟΑΕΔ, προς το ΣΕΠΕ, προς τα ασφαλιστικά ταμεία και τους άλλους φορείς και εκτίμησε ότι το κόστος αυτό θα μειωθεί μέσω της ηλεκτρονικής υποβολής. Σημείωσε, επιπλέον, ότι στο ίδιο πλαίσιο, εξετάζεται η αναμόρφωση των πάγιων ρυθμίσεων, όπου οι επιχειρήσεις επωμίζονται κόστος, το οποίο δεν αποφέρει πολλά στα ασφαλιστικά ταμεία.

Κατά την ομιλία της η Λ. Κατσέλη αναφέρθηκε στο νέο ρυθμιστικό πλαίσιο που θα αφορά τις Συμβάσεις και το οποίο θα είναι έτοιμο μέσα στις επόμενες εβδομάδες και σημείωσε ότι ο νόμος θα προβλέπει ευέλικτες μορφές εργασίας με στόχο να δοθεί η δυνατότητα στις επιχειρήσεις -και ιδίως στις μικρές- να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που δημιουργούνται λόγω της κρίσης, δίχως όμως να επιτραπεί η απορρύθμιση της αγοράς εργασίας.

Η Υπουργός Εργασίας τόνισε την ανάγκη να υπάρξουν συνέργειες ανάμεσα στον ιδιωτικό τομέα και το Υπουργείο Εργασίας για την καλύτερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, ανέπτυξε το σύνολο των πολιτικών που προωθεί αυτή την περίοδο το Υπουργείο και επικεντρώθηκε στα προγράμματα του ΟΑΕΔ, για τα οποία οι επιχειρήσεις έχουν δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, με αποτέλεσμα να έχουν ήδη κατατεθεί αιτήσεις για την προστασία τουλάχιστον 150.000 θέσεων εργασίας.