Οι υπηρεσίες Executive Search αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο, προκειμένου οι εταιρείες να αντιμετωπίσουν τη δυσκολία κάλυψης θέσεων εργασίας, που χαρακτηρίζει την σύγχρονη επιχειρησιακή πραγματικότητα. Ποιοι είναι οι λόγοι που οδηγούν στην αξιοποίησή τους; Πώς γίνεται η επιλογή του κατάλληλου συνεργάτη και ποιες είναι οι τάσεις που επικρατούν;

Το ποδόσφαιρο αποτελεί το δημοφιλέστερο άθλημα του κόσμου, με τους συλλόγους να αποτελούν, πλέον, ισχυρά παγκόσμια brands. Αναφορικά με το αγωνιστικό κομμάτι, οι ομάδες ανταγωνίζονται συνεχώς, προκειμένου να εντάξουν τους καλύτερους παίκτες στο ρόστερ τους, οι οποίοι θα τις βοηθήσουν να πετύχουν τους εκάστοτε στόχους τους.

Ωστόσο, για να τα καταφέρουν, αξιοποιούν μια σειρά υπηρεσιών Scouting, οι οποίες αναλαμβάνουν να βρουν και να τις φέρουν σε επαφή με ποδοσφαιριστές που ανταποκρίνονται στο προφίλ της ομάδας, στα αναζητούμενα χαρακτηριστικά, αλλά και στις τρέχουσες ανάγκες. Με αυτη τη των ποδοσφαιρικών brands, είναι σε θέση να λειτουργούν και οι εταιρείες πέραν του αθλητικού χώρου, αξιοποιώντας τις υπηρεσίες του Executive Search.

Με τον όρο Executive Search περιγράφεται η διαδικασία με την οποία εντοπίζονται και προσλαμβάνονται τα ανώτερα διοικητικά στελέχη. Συνήθως πραγματοποιείται από εξιδεικευμένους εξωτερικούς συνεργάτες, με τους πιθανούς υποψηφίους να προσεγγίζονται απευθείας και σε ένα περισσότερο προσωπικό και βαθύτερο επίπεδο.

Πολλές φορές ο εξωτερικός συνεργάτης μπορεί να πραγματοποιήσει ο ίδιος μια συνέντευξη στους υποψηφίους, προτού τους φέρει σε επαφή με την συνεργαζόμενη εταιρεία ή να προβεί σε κάποιες προκαταρκτικές «διαπραγματεύσεις» ως προς τις ευθύνες και τις αποδοχές, ενώ η εν λόγω διαδικασία μπορεί να εφαρμοστεί και για περισσότερο τεχνικές και εξιδεικευμένες θέσεις, οι οποίες μπορεί να είναι κρίσιμες, αλλά και με περιορισμένο αριθμό υποψηφίων.

Κοντολογίς, το Executive Search στοχεύει στο να βρει τον υποψήφιο που ανταποκρίνεται πλήρως και επακριβώς στις ανάγκες τόσο του ρόλου όσο και της εταιρείας, ανεξάρτητα αν ο υποψήφιος αυτός αναζητά ενεργά εργασία ή όχι.

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Όπως οι υπηρεσίες Scouting στον ποδοσφαιρικό κόσμο περιλαμβάνουν την αναζήτηση, την αξιολόγηση και την επιλογή εκείνων των παικτών που κατέχουν τα αναζητούμενα από την εκάστοτε ομάδα χαρακτηριστικά, έτσι και οι βασικές υπηρεσίες Εxecutive Search περιλαμβάνουν, συνήθως, την έρευνα, την αξιολόγηση, καθώς και την επιλογή στελεχών για την κάλυψη θέσεων ευθύνης στις εταιρείες, αλλά και την παροχή υποστήριξης αναφορικά με την εξασφάλιση των απαραίτητων εκείνων συνθηκών που θα οδηγήσουν στη βέλτιστη επιλογή.

Σύμφωνα με την Ρεβέκκα Παπαηλιού, Senior Manager, Συμβουλευτικό Τμήμα της KPMG: «Οι υπηρεσίες Εxecutive Search περιλαμβάνουν Προσέλκυση και Επιλογή Μεσαίων, Ανώτερων και Ανώτατων στελεχών. Η χρήση των επαγγελματικών ικανοτήτων και της τεχνογνωσίας των Executive Recruiters εξασφαλίζει την λεπτομερή ανάλυση των προκείμενων θέσεων με προσδιορισμό των απαιτούμενων προσόντων, την ενδελεχή χαρτογράφηση της αγοράς για τον εντοπισμό των κατάλληλων υποψηφίων, καθώς και τη δυνατότητα προσέλκυσης τους μέσω στοχευμένης προσέγγισης (headhunting), αποτελεσματικής προβολής σε e-recruiting websites -όποτε απαιτείται- και αξιοποίησης της εταιρικής βάσης και μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Παράλληλα, περιλαμβάνουν την αξιολόγηση υποψηφίων με χρήση αξιόπιστων τεχνικών συνέντευξης, ειδικών τεστ προσωπικότητας και ικανοτήτων, έλεγχο συστάσεων, καθώς και την υποβολή εκθέσεων με τεκμηριωμένες κρίσεις για τεχνογνωσία, ικανότητες, δεξιότητες και προσωπικά χαρακτηριστικά των προτεινόμενων υποψηφίων».

Από την πλευρά της, η Έλενα Κατσίνα, Director People & Culture της People for Business εξηγεί ότι «μια ολοκληρωμένη λύση Executive Search ξεκινά από την κατανόηση των στόχων της εταιρείας και των δεξιοτήτων, των γνώσεων και της εμπειρίας που απαιτεί ο ρόλος και συμπεριλαμβάνει χαρτογράφηση της αγοράς, δομημένες συνεντεύξεις, εργαλεία αξιολόγησης δεξιοτήτων, προφίλ επαγγελματικής προσωπικότητας και βέβαια υποστήριξη του στελέχους που ξεκινά στη νέα εταιρεία για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προσαρμογή του.

Ειδικά το τελευταίο αυτό βήμα είναι πραγματικά σημαντικό για την πορεία του εργαζομένου στο νέο περιβάλλον και είναι κάτι που, συνήθως, παραλείπεται, αφού ένα έργο θεωρείται “ολοκληρωμένο” με την τοποθέτηση του υποψηφίου».

ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ EXECUTIVE SEARCH
Σύμφωνα με τα ευρήματα της Ετήσιας Διεθνούς Έρευνας Έλλειψης Ταλέντου της ManpowerGroup για το 2019, το 77% των εργοδοτών στην χώρα μας αντιμετωπίζει δυσκολία στην κάλυψη θέσεων εργασίας, με το ποσοστό αυτό να αποτελεί ρεκόρ 11ετίας για την Ελλάδα, ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο καταγράφεται εξίσου το υψηλότερο ποσοστό (54%) από το 2007.

Το γεγονός αυτό οδηγεί έναν σημαντικό αριθμό των επιχειρήσεων στο να συνεργαστούν με κάποια εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες Executive Search. Εντούτοις, ποιοι είναι, ακριβώς, οι λόγοι που ωθούν τις επιχειρήσεις στις εν λόγω συνεργασίες; Για την Ε. Κατσίνα: «Υπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί λόγοι, ανάλογα με την περίπτωση. Οι πιο σημαντικοί είναι:
– Η εχεμύθεια στην αναζήτηση
– Η στοχευμένη προσέγγιση προφίλ υποψηφίων
– Το γεγονός ότι τα επιτυχημένα υψηλόβαθμα στελέχη δεν “εκτίθενται” στην αγορά, αναζητώντας ενεργά το επόμενο επαγγελματικό τους βήμα
– Η ευρεία γνώση της αγοράς που διαθέτει ένας σύμβουλος
– Οι εξειδικευμένες τεχνικές αξιολόγησης
– Το ευρύ δίκτυο υποψηφίων και η γνώση προσέγγισης νέων υποψηφίων
– Η ευρύτερη γνώση του συμβούλου σε θέματα αγοράς εργασίας, που μπορεί να οδηγήσουν σε πιο “φρέσκια” προσέγγιση, “έξω από το κουτί”».


Όπως επισημαίνει και η Κάτια Κατσίγερα, Manager, Συμβουλευτικό Τμήμα της KPMG: «Η απόφαση για την ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη της διαδικασίας recruiting είναι σαφώς δύσκολη. Ωστόσο, υπάρχουν αρκετοί λόγοι που οδηγούν μια εταιρεία να πάρει την απόφαση αυτή. Οι λόγοι αυτοί μπορούν να συνοψιστούν στις λέξεις: εμπειρία, εχεμύθεια, εξειδίκευση, ταχύτητα.

Η διαδικασία του Executive Search περιλαμβάνει πολλά διαδοχικά στάδια, όπως η κατανόηση των αναγκών της εταιρείας, ο εντοπισμός και η αξιολόγηση κατάλληλων υποψηφίων και οι τελικές διαπραγματεύσεις. Οι εταιρείες Executive Search έχουν την κατάλληλη εμπειρία και μεθοδολογία ώστε να εξασφαλίσουν ότι η διαδικασία αυτή θα είναι απρόσκοπτη, αποτελεσματική, ταχεία και διαφανή.

Επίσης, τηρούν πλαίσιο εχεμύθειας τόσο απέναντι στην εταιρεία όσο και στους υποψηφίους, ενώ η εξειδίκευση που διαθέτουν σε κάποιον κλάδο ή σε συγκεκριμένες θέσεις, όπως για παράδειγμα η οικονομική διεύθυνση, προσφέρει προστιθέμενη αξία στους πελάτες της. Τέλος, με την ανάθεση της διαδικασίας επιλογής στελεχών σε εξωτερικό συνεργάτη, η εταιρεία θα μπορέσει να απαλλαχθεί από τον φόρτο εργασίας που δημιουργεί η συγκεκριμένη δραστηριότητα και να επικεντρωθεί στις βασικές επιχειρηματικές της δραστηριότητες».

Εντούτοις, το Executive Search συνοδεύεται και με μια σειρά από προκλήσεις, όπως το γεγονός ότι είναι δύσκολο για κάποιον εξωτερικό συνεργάτη να γνωρίζει επί της ουσίας την εκάστοτε επιχείρηση και την κουλτούρα της, το έξτρα κόστος, την πιθανώς χρονοβόρα διαδικασία, την πιθανότητα λανθασμένης παρουσίασης της εταιρείας από τον εξωτερικό συνεργάτη, τη δημιουργία παρανοήσεων, αλλά και την πρόταση ενός συγκεκριμένου υποψηφίου σε πολλές διαφορετικές ενδιαφερόμενες εταιρείες.

Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ
Μια εταιρεία, προκειμένου να επωφεληθεί πλήρως από τις υπηρεσίες Executive Search, αλλά και να ξεπεράσει τις πιθανές προκλήσεις, χρειάζεται να προβεί στην σωστή επιλογή του κατάλληλου συνεργάτη. Με ποιον τρόπο μπορεί αυτή να πραγματωθεί; Κατά την Ρ. Παπαηλιού: «Το όνομα της εταιρείας, η γνώση της αγοράς, η τεχνογνωσία στον εκάστοτε επιχειρησιακό κλάδο, η προηγούμενη επιτυχημένη ενασχόληση με αντίστοιχα έργα για παρεμφερείς ρόλους, η εξειδίκευση των συμβούλων της και  οι συστάσεις από πελάτες και υποψηφίους αποτελούν ορισμένα από τα κριτήρια επιλογής μιας εταιρείας Executive Search ως του κατάλληλου συνεργάτη.

Παράλληλα, η μεθοδολογία που ακολουθείται, η περιγραφή “best practices” και “success stories”, η αξιολόγηση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών, σε συνδυασμό με το συνολικό κόστος, η ταχύτητα και η εμπιστοσύνη που εμπνέει μια εταιρεία συμβούλων ως προς την τήρηση συμφωνηθέντων χρονοδιαγραμμάτων, ο σεβασμός στην εμπιστευτικότητα, η διαφάνεια και η αντικειμενικότητα διαδραματίζουν σημαίνοντα ρόλο.

Πάνω από όλα, η εκάστοτε εταιρεία επιλέγει τον συνεργάτη που θα εμπιστευθεί ως προς την προσέλκυση των ταλέντων, αλλά και την αξιολόγηση τους, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την κουλτούρα της εταιρείας όσο και τις “κρίσιμες δεξιότητες”, προκειμένου να πετύχει το ζητούμενο, “το ιδανικό ταίριασμα”». «Υπάρχουν βασικοί κανόνες στην επιλογή του κατάλληλου συνεργάτη Executive Search.

Και δεν θα αναφερθώ μόνο στα αυτονόητα, που είναι η εμπειρία και η γνώση της αγοράς. Ούτε στο πόσο σημαντική είναι η κατανόηση του οράματος, της στρατηγικής, των βασικών βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων της επιχείρησης, καθώς αυτά βοηθούν τον εξειδικευμένο σύμβουλο, να κατανοήσει καλύτερα την επιχείρηση.

Ούτε στην ικανότητα του συμβούλου να αφυπνίζει το ενδιαφέρον στελεχών της αγοράς που θεωρεί κατάλληλα για τον ρόλο που χειρίζεται» αναφέρει η Ε. Κατσίνα και συνεχίζει: «Θα σταθώ ιδιαίτερα σε αυτό που θεωρώ το πιο σημαντικό κριτήριο: τον σεβασμό στον πελάτη και στον συνεργάτη που εμπιστεύεται τον σύμβουλο για την ακεραιότητα και τη δουλειά που θα κάνει για αυτόν.

Που δεν θα του “χτυπήσει” ταυτόχρονα στελέχη από την πίσω πόρτα για να ικανοποιήσει τις ανάγκες του ανταγωνισμού. Που δεν θα του πάει “έτοιμες”,“one size fits all” λύσεις. Που δεν θα του “τραβήξει” τα στελέχη που τοποθέτησε μετά από “x” χρόνο για να του δημιουργήσει ξανά νέα ανάγκη».

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Σε αρκετές περιπτώσεις παρουσιάζεται το φαινόμενο, το στέλεχος που τελικά επιλέγεται, παρά το «πλούσιο» βιογραφικό και τις συστάσεις που το ακολουθούν, να μην μπορεί να ανταποκριθεί ή να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες. Το φαινόμενο αυτό μπορεί να εκμηδενιστεί, μέσα από την αξιοποίηση των υπηρεσιών Executive Search.

Αυτό συμβαίνει διότι, σύμφωνα με την Ε. Κατσίνα: «Καθοριστικός παράγοντας, πέρα από την γνώση της αγοράς στελεχών, είναι η εμπειρία και η τεχνογνωσία του συμβούλου σε σύγχρονες τεχνικές διοίκησης. Η επιλογή και η αξιολόγηση υψηλόβαθμων στελεχών απαιτούν κατανόηση σε βάθος των δεξιοτήτων που συνδέονται με C level ρόλους και που μπορούν να συμβάλλουν στην υλοποίηση της στρατηγικής της εταιρείας και στην επίτευξη των στόχων της.

Το πιο σημαντικό, τελικά, σε αυτό το επίπεδο είναι να ταιριάξουν η κουλτούρα του υποψηφίου με την κουλτούρα της επιχείρησης, ώστε να υπάρχει σύμπνοια στην επίτευξη του κοινού οράματος. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι πολύ επιτυχημένα στελέχη σε μια εταιρεία, δεν επιτυγχάνουν σε επόμενη – κι όχι γιατί δεν έχουν τις δεξιότητες, αλλά γιατί δεν μοιράζονται την ίδια αξιακή βάση, δεν συγκλίνουν στον τρόπο προσέγγισης των πραγμάτων.

Για αυτό είναι σημαντικό να μην “ανακυκλώνονται” τα ίδια και τα ίδια στελέχη, αλλά οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι να αξιοποιούν την εμπειρία και την γνώση τους και να σκέφτονται δημιουργικά, “έξω από το κουτί”, χωρίς στερεότυπα και προκαταλήψεις».

Για το ίδιο θέμα, η Κ. Κατσίγερα εξηγεί ότι «η επιτυχής επιλογή στελεχών διασφαλίζεται από την σχολαστική και διαφανή μεθοδολογία που ακολουθείται καθ’ όλη την διάρκεια ενός έργου Executive Search. Η μεθοδολογία αυτή συμπεριλαμβάνει, μεταξύ άλλων, εκτενή έρευνα αγοράς, επικοινωνία με μεγάλο αριθμό υποψηφίων, ενδελεχή αξιολόγηση δεξιοτήτων, συνεντεύξεις και συλλογή συστάσεων.


Ο σύμβουλος καλείται, όχι μόνο να εντοπίσει και να επιλέξει τα στελέχη που καλύπτουν τις προδιαγραφές της θέσης, αλλά και να αφουγκραστεί την κουλτούρα, την στρατηγική και τις προτεραιότητες της εταιρείας ώστε να αξιολογήσει σφαιρικά την καταλληλότητα του υποψηφίου και να πετύχει το καλύτερο δυνατό “ταίριασμα” μεταξύ υποψηφίου και μελλοντικού εργοδότη. Καθοριστικός παράγοντας επιτυχίας αποτελεί, επίσης, η ανοιχτή επικοινωνία και η αμοιβαία εμπιστοσύνη που χτίζεται μεταξύ της εταιρείας και του συμβούλου, καθώς και η ταχύτητα με την οποία ολοκληρώνεται το έργο».

Στην σύγχρονη πραγματικότητα του ποδοσφαίρου, αυτό που κάνει μια ομάδα να ξεχωρίζει και να πετυχαίνει τους στόχους της είναι το να καταφέρνει να βρίσκει τους κατάλληλους ποδοσφαιριστές που αφενός θα καλύψουν με τον καλύτερο τρόπο τα όποια κενά και αφετέρου θα την βοηθήσουν να κάνει το επόμενο βήμα στην πορεία της προς την κορυφή. Για να το πετύχει, «επιστρατεύει» το Scouting, προκειμένου να διαλέξει εκείνους ακριβώς τους παίκτες που διαθέτουν τα χαρακτηριστικά που αναζητά, αλλά μοιράζονται και την ίδια αντίληψη και στοχοθεσία.

Στο ίδιο πλαίσιο οφείλει να κινηθεί κάθε επιχείρηση, αξιοποιώντας το Executive Search, για να βρει τα κατάλληλα στελέχη για τα ανώτερα, και όχι μόνο, κλιμάκιά της, έτσι ώστε να βγει κερδισμένη έναντι του ανταγωνισμού, χάρις στο εν λόγω πλεονέκτημα.

ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ
Η επιλογή του κατάλληλου συνεργάτη είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του Executive Search, με ορισμένα σημεία να μπορούν να βοηθήσουν σε αυτήν. Ως εκ τούτου, οι εταιρείες μπορούν να λάβουν υπόψη τους το αν ο επιλεγόμενος συνεργάτης χαρακτηρίζεται από:

1 Σημαντική επένδυση χρόνου. Απαιτείται ένα σημαντικό χρονικό διάστημα προκειμένου ο εξωτερικός συνεργάτης να κατανοήσει τα θέλω και τις ανάγκες ενός οργανισμού. Συνεπώς, οι πραγματικά κατάλληλοι συνεργάτες, αυτοί που θέλουν να πράξουν το καλύτερο δυνατό, είναι σίγουρο ότι δεν θα βιαστούν αλλά θα «πάρουν λίγο τον χρόνο τους», χωρίς, όμως, αυτό να αποβαίνει εις βάρος της αποτελεσματικότητας.

2 Διεξοδική έρευνα. Μέρος της επένδυσης του χρόνου που απαιτείται είναι σκόπιμο να αφιερώνεται στην αξιολόγηση του κατά πόσο οι πιθανοί υποψήφιοι έχουν τα χαρακτηριστικά που αναζητά η εκάστοτε εταιρεία. Ο κατάλληλος συνεργάτης διασφαλίζει ότι η λίστα των υποψηφίων ανταποκρίνεται, όντως, στις ανάγκες της εταιρείας, προστατεύοντας από το να χαθεί πολύτιμος χρόνος.

3 Εστίαση στη διακριτικότητα. Η διακριτικότητα και η εμπιστευτικότητα αποτελούν ένα εκ των ων ουκ άνευ στοιχείο. Έτσι, ένας συνεργάτης οφείλει να είναι πολύ προσεκτικός, τόσο με τους ίδιους τους πιθανούς υποψηφίους, όσο και με την εταιρεία που συνεργάζεται.

4 Σωστή και έγκαιρη επικοινωνία. Για να χαρακτηριστεί ως κατάλληλος, ένας συνεργάτης χρειάζεται να είναι εύκολα προσβάσιμος και να μην αφήνει περιθώριο για παρανοήσεις. Με απλά λόγια, οφείλει να έχει μια επικοινωνία που να επιτρέπει να επισπεύδονται και να προχωρούν οι όποιες διαδικασίες, χωρίς χρονοτριβές.

5 Δομημένη διαδικασία συνεντεύξεων. Συνήθως, οι πρώτες συνεντεύξεις των πιθανών υποψηφίων διεξάγονται από τον επιλεγμένο συνεργάτη. Επομένως, είναι σημαντικό να υπάρχει ξεκάθαρο, δομημένο πλαίσιο για τις συνεντεύξεις, που να εξασφαλίζει την όσο δυνατόν καλύτερη εικόνα του πιθανού υποψηφίου.

6 Έμφαση στην ανάπτυξη σχέσεων. Είναι σημαντικό ένας συνεργάτης να επιδιώκει την ανάπτυξη και τη διατήρηση ενός δικτύου σχέσεων με τους υποψηφίους που, εν τέλει, δεν επελέγησαν, έτσι ώστε να μπορεί να καλύψει τυχόν μελλοντικές ανάγκες.

7 Αφοσίωση στα αποτελέσματα. Σημαντικό κριτήριο αποτελεί η αφοσίωση και η επιμονή στην επίτευξη του εκάστοτε αποτελέσματος από τον συνεργάτη. Έτσι, όχι μόνο ο συνεργάτης θεωρείται έμπιστος και αποτελεσματικός, αλλά και η εταιρεία που τον επιλέγει επιτυγχάνει, τελικά, τον αρχικό σκοπό της.

Οι εταιρείες που αναζητούν συνεργάτη για υπηρεσίες Executive Search θα ήταν σκόπιμο να συνυπολογίσουν τα παραπάνω σημεία, προκειμένου να καταλήξουν στον κατάλληλο πάροχο, ο οποίος θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους.

ΟΙ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΝ
Παρά το γεγονός ότι το Executive Search δεν είναι κάτι καινούργιο για το επιχειρείν, οι ραγδαίες εξελίξεις, τεχνολογικές και μη, που επικρατούν σήμερα, έχουν διαμορφώσει ορισμένες νέες τάσεις γύρω από αυτό:

Περισσοτερο προσαρμοσμενες αξιολογησεις
Η σύγχρονη πραγματικότητα με τον «πόλεμο των ταλέντων» που επικρατεί θέλει, όχι μόνο τις εταιρείες να ανταγωνίζονται για τους υποψηφίους, αλλά και τα ίδια τα στελέχη, τα οποία επιλέγονται, να φέρουν ένα μεγάλο μερίδιο στην απόφαση του πού θα εργαστούν. Συνεπώς, οι πάροχοι υπηρεσιών Executive Search προσανατολίζονται όλο και περισσότερο σε προσαρμοσμένες αξιολογήσεις των υποψηφίων, βασισμένες στις εκάστοτε ανάγκες και των ίδιων των στελεχών.

Ανταγωνιστικοτερες λυσεις
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται όλο και πιο συχνά το φαινόμενο της εσωτερικής ανέλιξης, για λόγους, ως επί των πλείστων, εξοικονόμησης χρημάτων και χρόνου. Έτσι, οι πάροχοι προσφέρουν ακόμα πιο ανταγωνιστικές λύσεις, που χαρακτηρίζονται από έρευνα σε ακόμα μεγαλύτερο πλήθος στελεχών, αλλά και πιο εκτεταμένη γνώση των χαρακτηριστικών και των δεξιοτήτων των υποψηφίων.

Εστιαση στο Diversity
Η ανάγκη για Diversity στον εργασιακό χώρο αποτελεί μια από τις κορυφαίες προτεραιότητες τόσο των εταιρειών όσο και του Executive Search, το οποίο εστιάζει περισσότερο από ποτέ στην αποφυγή των αρνητικών στερεοτύπων και προκαταλήψεων. Αυτό συμβαίνει διότι, σύμφωνα με έρευνα της McKinsey, οι οργανισμοί με ηγεσία που χαρακτηρίζεται από diversity έχουν 33% αυξημένη πιθανότητα να αποδώσουν παραπάνω από το αναμενόμενο.

Αξιοποιηση των Social Media
Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζουν, πλέον, κάθε πτυχή του εργασιακού και όχι μόνο βίου. Αυτό έχει ως συνέπεια οι πάροχοι υπηρεσιών Executive Search, όπως και οι ίδιες οι εταιρείες, να τα χρησιμοποιούν για την εύρεση πιθανών υποψηφίων.

Χρηση VR
Παρατηρείται η τάση να γίνεται χρήση της τεχνολογίας VR από τους πάροχους Executive Search, προκειμένου οι πιθανοί υποψήφιοι να αξιολογηθούν σε συνθήκες που προσομοιάζουν αυτές που έχουν ανάγκη οι εταιρείες.