Τα ευέλικτα εμπλουτισμένα προγράμματα του Βρετανικού Πανεπιστημίου University of Leicester (από τα 10% καλύτερα) αποτελούν τον άριστο τρόπο να αποκτήσει κάποιος έναν αυθεντικό τίτλο επενδύοντας ταυτόχρονα, διττά στο μέλλον του, δηλαδή με συνέχιση της καριέρας και αναβάθμιση των προσόντων του.

Η επαρκής καθοδήγηση και υποστήριξη από πολύ έμπειρους τοπικούς ειδικούς συμβούλους της iCon International Training συμβάλλει στη σημαντική επιτυχία των προγραμμάτων αυτών στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα το 10% των παγκόσμιων φοιτητών τους να είναι Έλληνες και μάλιστα με εξαιρετική επιτυχία. Πληροφορίες για τα προγράμματα αυτά παρουσιάζονται στις ανοικτές εκδηλώσεις ενημέρωσης που οργανώνονται από την iCon International Training στις 8/6 στην Αθήνα και στις 26/5 στη Θεσσαλονίκη.

Για κράτηση θέσεων www.icon.gr.