Σε πρόσθετες παρεµβάσεις στο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης λόγω των πιέσεων της τρόικας αλλά και στην προσπάθεια για την πάταξη της εισφοροδιαφυγής και την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισµένων προχωρεί το υπουργείο Εργασίας.

Ξεχωρίζουν οι ανατροπές στις επικουρικές συντάξεις, στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα, ενώ καθιερώνονται η κάρτα εργασίας (σε εθελοντική βάση), το εργόσηµο και ο θεσµός της υποχρεωτικής προσωρινής σύνταξης.

Πιο συγκεκριμένα:
Επικουρικές Συντάξεις – Τα επικουρικά ταµεία θα πρέπει να αναπροσαρµόσουν τις παροχές τους µε βάση την οικονοµική τους βιωσιµότητα. Αυτό πρακτικά σηµαίνει πως όσα Ταµεία δεν είναι οικονοµικά βιώσιµα θα πρέπει να περικόψουν τις επικουρικές συντάξεις, οι οποίες θα πέσουν ακόµα και κάτω από το 20% του συντάξιµου µισθού. Σήµερα οι επικουρικές συντάξεις µπορεί να φτάνουν έως και το 80% του συντάξιµου µισθού.

Βαρέα και ανθυγιεινά – Για τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα ισχύουν οι ρυθµίσεις του νέου ασφαλιστικού νόµου, µε βάση τις οποίες δεν θα θιγούν όσοι έχουν συµπληρώσει τις ελάχιστες προϋποθέσεις (δηλαδή 4.500 ένσηµα, εκ των οποίων τα 3.600 είναι στα βαρέα και ανθυγιεινά), ενώ από 1/7/2010 θα εφαρµοστεί η νέα λίστα. Οι όποιες αλλαγές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για όσους εξαιρεθούν από τη νέα λίστα ή ενταχθούν σε αυτή θα αρχίσουν σταδιακά από 1/1/2012 και για τις περισσότερες κατηγορίες θα περιορίσουν τους δικαιούχους κατά περίπου 20.000.

Κάρτα εργασίας – Την 1η Ιουλίου θα αρχίσει η εφαρµογή της ηλεκτρονικής κάρτας εργασίας µε «αντάλλαγµα» τη µείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 10% σε πρώτη φάση.

Οφειλές – Θα υπάρξει νέα ρύθµιση οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταµεία, η οποία θα συνδέεται µε την καταβολή των τρεχουσών εισφορών και ένα µέρος, της τάξης του 20%, των «παγωµένων» οφειλών, κάθε µήνα.

Προσωρινή σύνταξη – Μέσω ενός νέου Σώµατος Πιστοποιηµένων Εισηγητών (ΣΠΕ) θα γίνεται η διαδικασία της υποχρεωτικής προσωρινής σύνταξης, η οποία θα απονέµεται σε όλα τα ασφαλιστικά ταµεία σε διάστηµα ενός µηνός. Από τον προσεχή Μάιο τα ασφαλιστικά ταµεία θα απονέµουν υποχρεωτικά σε όσους υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης «προσωρινή» σύνταξη που µπορεί να φτάνει στο 90% – 95% της οριστικής (η οποία θα καταβάλλεται αργότερα).

Εργόσημο – Από 1/3/2011 η διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα θέσει σε εφαρµογή τη διάταξη µε την οποία η ασφάλιση του απασχολούµενου οικιακού προσωπικού θα γίνεται µε το ειδικό εργόσηµο, µε την ειδική πολύπτυχη επιταγή συγκεκριµένης χρηµατικής αξίας.

Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ on-line