Σε επίκαιρη ερώτηση που αφορούσε στα προγράμματα που έχουν υλοποιηθεί στα πλαίσια της πρωτοβουλίας «Εγγύηση για τη νεολαία», καθώς και στις ενέργειες του Υπουργείου για την άμεση απορρόφηση των σχετικών κονδυλίων απάντησε στη Βουλή η Αν. Υπουργός Εργασίας, Ράνια Αντωνοπούλου.

 Όπως ανέφερε η ίδια: «Το 2013 το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υιοθέτησε τη Σύσταση για τη θέσπιση του προγράμματος «Εγγύηση για τη Νεολαία» («Youth Guarantee»). Για την εφαρμογή της δέσμης μέτρων για την απασχόληση θεσπίστηκε η Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) και δεσμεύτηκαν συγκεκριμένοι πόροι για αυτό τον σκοπό. Η χρηματοδότηση που αναλογεί στην Ελλάδα για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και απασχόλησης των νέων ανέργων ανέρχεται στο ποσό των 171,5 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία με την προσθήκη των πόρων Ε.Κ.Τ. και της εθνικής συμμετοχής αναμένεται να ανέλθει σε περίπου 393 ε εκατομμυρίων ευρώ. «Το υπουργείο Εργασίας έχει δεσμεύσει σχεδόν το 100% των πόρων  που προβλέπει η Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων και ήδη υλοποιούνται συνολικά 4 προγράμματα που αφορούν 54.000 νέους ηλικίας έως 29 ετών συνολικού προϋπολογισμού 197 εκατομμυρίων ευρώ» ανέφερε η ίδια σχετικά και συνέχισε: «Εντός του 2016 θα υλοποιηθούν άλλα 6 προγράμματα, συνολικού προϋπολογισμού 185,5 εκατομμυρίων ευρώ τα οποία θα απευθύνονται σε 47.000 νέους ανέργους. Επομένως, από τα 393 εκατομμύρια ευρώ που προβλέπονται για την υποστήριξη των νέων ανέργων τα 382,5 έχουν ήδη εγκριθεί και δεσμευτεί».