Περισσότεροι από 6 στους 10 ανέργους έχουν κλείσει πάνω από ένα χρόνο εκτός εργασίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το δ’ τρίμηνο του 2012 οι μακροχρόνια άνεργοι, δηλαδή όσοι αναζητούν εργασία από 12 ή και περισσότερους μήνες αποτελούν το 65,3% του συνόλου των ανέργων.

Ταυτοχρόνως, η ανεργία βαίνει αυξανόμενη και σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και ως προς το αντίστοιχο τρίμηνο του 2011. Το δ’ τρίμηνο του 2012 οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.295.535 και το ποσοστό ανεργίας σε 26% έναντι 24,8% του προηγούμενου τριμήνου και 20,7% του δ’ τριμήνου του 2011. Ωστόσο, η μείωση της απασχόλησης δεν φαίνεται να ξεπέρασε το 1,5% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Στους νέους έως 24 ετών τα ποσοστά επιμένουν πολύ υψηλά (57,8%) αλλά και στις πλέον παραγωγικές ηλικίες, από 29 έως 44 ετών το ποσοστό ανεργίας καταγράφεται στο 32,2%. Το πρόβλημα στους νέους και στις γυναίκες (29,7%) προκύπτει και από το υψηλό ποσοστό των «νέων ανέργων», δηλαδή όλων όσοι δεν έχουν εργαστεί ποτέ στο παρελθόν. Στην κατηγορία αυτή το ποσοστό ανεργίας ανέρχεται στο 24%. Επίσης στον πληθυσμό ξένης υπηκοότητας η ανεργία ανέρχεται στο 36,9%. Με βάση το μορφωτικό επίπεδο επαναλαμβάνεται η γνωστή εικόνα: στον πληθυσμό όλων όσοι δεν έχουν πάει σχολείο, το ποσοστό ανεργίας είναι με 41,9%.

Στους αποφοίτους υποχρεωτικής εκπαίδευσης σχεδόν ένας στους τρεις δηλώνει άνεργος (30,9%), ενώ σε καλύτερη θέση συνεχίζουν να βρίσκονται όσοι έχουν διδακτορικό ή μεταπτυχιακό (14,3% καθώς και οι πτυχιούχοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (16,6%). Δυτική Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία και Αττική παραμένουν οι περιφέρειες με τον υψηλότερο δείκτη, από 30,1% έως 27,8%.

Η μείωση του αριθμού απασχολουμένων είναι αισθητή σε όλους τους τομείς της οικονομίας (-2,3% στον πρωτογενή, -11,8% στον δευτερογενή και -5,8% στον τριτογενή). Εννοείται πως ο τριτογενής συνεχίζει να αποτελεί τον σπουδαιότερο πυλώνα απασχόλησης, καθώς σε αυτόν αναλογεί το 70,5% των απασχολουμένων. Στο δευτερογενή, το ποσοστό είναι 16,3% και τον πρωτογενή 13,2%.