Οι εργαζόμενοι και οι εταιρείες βαθμολογούν εξίσου τον μισθό, το εργασιακό κλίμα και τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας ως τα πιο σημαντικά κριτήρια παρακίνησης στην αναζήτηση νέας εργασίας, σε άλλες πτυχές, ωστόσο, παρατηρούνται αξιοσημείωτες διαφορές. Αυτό είναι ένα από τα βασικά συμπεράσματα της νέας έρευνας της Adecco, “Exploring Workers Professional Aspirations” που πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο και συμμετείχαν πάνω από 1.300 εργαζόμενοι και 155 εταιρείες σε 16 χώρες.

Οι συμμετέχοντες απάντησαν σε ερωτήματα σχετικά με τις προσδοκίες των αιτούντων για εργασία, με στόχο να διαπιστωθεί εάν οι εταιρείες αξιολογούν σωστά τις προσδοκίες των εργαζομένων και το αντίστροφο. Και οι δύο πλευρές φαίνεται να συμφωνούν ως προς τα βασικά κριτήρια που παρακινούν τους εργαζόμενους να υποβάλουν αίτηση για αναζήτηση νέας εργασίας. Ο μισθός είναι το βασικό κριτήριο, ενώ ακολουθούν το κλίμα/ατμόσφαιρα στον χώρο εργασίας και οι ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη και ανέλιξη.

Ωστόσο, οι εταιρείες φαίνεται πως τείνουν να υπερεκτιμούν τη σημασία του μισθού – το 72% των εταιρειών αναφέρει τον μισθό ως τον κύριο παράγοντα πρόσληψης, σε αντίθεση με τους εργαζόμενους όπου μόνο το 53% τον θεωρούν τον πιο σημαντικό παράγοντα. Οι εταιρείες, επίσης, δίνουν αρκετή αξία στη φήμη τους μιας και πιστεύουν ότι η εργασία σε έναν γνωστό εργοδότη είναι ο 7ος σημαντικότερος παράγοντας, ενώ οι ίδιοι οι εργαζόμενοι τον κατατάσσουν σε σημαντικότητα στη 16η θέση.