Ένα ολοκαίνουργιο, πλήρως αναγνωρισμένο Masters στα Business Analytics, διαθέσιμο και στα 312.000 στελέχη της παγκοσμίως, δωρεάν και ανεξαρτήτως θέσης, εμπειρίας ή τόπου εργασίας, ανακοίνωσε η EY, σε συνεργασία με το Hult International Business School. Ειδικότερα, ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών «EY Masters in Business Analytics by Hult» επικεντρώνεται στο να βοηθήσει τους ανθρώπους της EY να αναπτύξουν τη νοοτροπία και τις δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να μεταβούν σε νέους τρόπους εργασίας με επίκεντρο την τεχνολογία, ενώ όλη η εκπαιδευτική διαδικασία παρέχεται εξ ολοκλήρου μέσω διαδικτύου.

Η εν λόγω πρωτοβουλία βασίζεται στο πρόγραμμα «EY Badges», μέσω των οποίων οι άνθρωποι της εταιρείας μπορούν να αποκτούν ψηφιακά διαπιστευτήρια σε δεξιότητες του μέλλοντος, εφαρμόζοντας στην πράξη τις γνώσεις που λαμβάνουν. Έτσι, προκειμένου να αποκτήσουν το νέο Masters, τα στελέχη της EY θα πρέπει να συμπληρώσουν 12 Badges, που καλύπτουν τη διαχείριση δεδομένων, την τεχνητή νοημοσύνη, τις ηγετικές ικανότητες, την καινοτομία και την τεχνολογία.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει, επίσης, να ολοκληρώσουν δύο πρακτικές εργασίες – η μία θα επικεντρώνεται σε μια πρόκληση γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και τα big data και η δεύτερη στη δημιουργία νέων επιχειρηματικών προϊόντων ή υπηρεσιών με βάση τα δεδομένα.