Στην προσπάθεια πραγμάτωσης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών συμμετέχει ενεργά η EY Ελλάδος. Ως εκ τούτου και στο πλαίσιο της στρατηγικής εταιρικής ευθύνης, η εταιρεία διοργανώνει από τις αρχές του 2023, με τη συνεργασία της μη-κερδοσκοπικής κίνησης Wise Greece, τα «Sustainable Tomorrow» coffee breaks. Πρόκειται για θεματικές διαδικτυακές εσωτερικές συναντήσεις, που πραγματοποιούνται κάθε μήνα και αποσκοπούν στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ανθρώπων της EY στην Ελλάδα, σχετικά με έναν ή περισσότερους από τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Το περασμένο έτος πραγματοποιήθηκαν εννέα τέτοιες συναντήσεις, με καλεσμένους συγγραφείς, περιβαλλοντολόγους, εκπροσώπους ΜΚΟ κ.ά. που μοιράστηκαν τις ιστορίες τους και τη δράση τους στους αντίστοιχους Στόχους. Ταυτόχρονα, στελέχη της ΕΥ παρουσίασαν ενέργειες που ήδη υλοποιεί η εταιρεία, και πώς συμβάλει σε καθέναν από τους στόχους αυτούς. Μετά από κάθε διαδικτυακή συνάντηση, ακολουθεί μία αντίστοιχη εθελοντική δράση των ανθρώπων της εταιρείας, η οποία συμβάλει άμεσα και ενεργά στον Στόχο ή τους Στόχους που παρουσιάστηκαν.

Έτσι, οι εθελοντικές δράσεις περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων, τη δενδροφύτευση 270 ελαιόδεντρων στον παραδοσιακό ελαιώνα Άμφισσας, τη συλλογή τροφίμων από παραγωγούς σε λαϊκές αγορές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης για την αξιοποίησή τους από κοινωφελείς φορείς, τον καθαρισμό συνολικά 6.200 λίτρων απορριμμάτων σε παραλίες της Αττικής και Θεσσαλονίκης, τη συγκέντρωση σχολικής ύλης για 2.415 παιδιά του ΚΥΑΔΑ κ.ά.. Επισημαίνεται, τέλος, ότι στις εθελοντικές δράσεις του προγράμματος συμμετείχαν συνολικά περισσότεροι από 300 άνθρωποι της εταιρείας, ενώ το πρόγραμμα συνεχίζεται και το 2024.