Μνημόνιο συνεργασίας, ορίζοντα πέντε ετών, υπέγραψαν η ΕΥ Ελλάδος και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, με στόχο τον συντονισμό δράσεων σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος. Η εν λόγω συνεργασία επισημοποιήθηκε στη διάρκεια συνάντησης που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 2 Ιουλίου, στη Θεσσαλονίκη, ενώ το Πανεπιστήμιο εκπροσώπησε ο Πρύτανης, καθηγητής Στυλιανός Δ. Κατρανίδης, και την ΕΥ Ελλάδος, ο Διευθύνων Σύμβουλός της, Γιώργος Παπαδημητρίου.

Ειδικότερα, το πλαίσιο της συνεργασίας προβλέπει, μεταξύ άλλων, την υλοποίηση κοινών δράσεων για την ενίσχυση των επαγγελματικών δεξιοτήτων και τη δημιουργία ευκαιριών εργασίας για τους νέους επιστήμονες, την παροχή καθοδήγησης και συμβουλευτικής υποστήριξης από την ΕΥ, τη δυνατότητα πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης των φοιτητριών και φοιτητών του Πανεπιστημίου στην EY Ελλάδος, τη δυνατότητα συμμετοχής των φοιτητριών και φοιτητών σε σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα της EY και την παροχή υποτροφιών σε φοιτήτριες και φοιτητές ή μέλη του Πανεπιστημίου για την εκπόνηση μεταπτυχιακών, διδακτορικών και μεταδιδακτορικών εργασιών ή οποιωνδήποτε άλλων εργασιών συναφών με τα αντικείμενα κοινού ενδιαφέροντος των δύο μερών.

«Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος για την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, που αναμένουμε να δώσει την ευκαιρία σε νέους επιστήμονες από τη Βόρεια Ελλάδα – και όχι μόνο – να συνδεθούν με την αγορά εργασίας, να αποκτήσουν πρακτικές γνώσεις στο αντικείμενο των σπουδών τους και να ενισχύσουν τις δεξιότητες τους, δίνοντάς τους, έτσι, τα εφόδια να πραγματώσουν τους επαγγελματικούς τους στόχους στο απαιτητικό σημερινό περιβάλλον» δήλωσε σχετικά ο Γ. Παπαδημητρίου, ενώ από την πλευρά του ο Σ.Δ. Κατρανίδης ανέφερε:

«Είμαι βέβαιος ότι πέρα από το αμοιβαίο όφελος το οποίο θα προκύψει για τους δύο φορείς, θα υπάρξει και ουσιαστική συνεισφορά τόσο στην επιστημονική έρευνα στους κλάδους κοινού ενδιαφέροντος όσο και την ελληνική κοινωνία, στο σύνολό της».