Μνημόνιο συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς υπέγραψε η ΕΥ Ελλάδος. Η εν λόγω συνεργασία επισημοποιήθηκε στη διάρκεια συνάντησης που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 20 Ιουνίου, στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, παρουσία του Πρύτανη, καθηγητή Μιχαήλ Σφακιανάκη, των καθηγητών Γρηγόρη Χονδροκούκη και Σίμου Ρετάλη, του Γιώργου Παπαδημητρίου, Διευθύνοντα Συμβούλου της ΕΥ Ελλάδος και του Μύρωνα Φλουρή, Associate Director στο Τμήμα Business Development της εταιρείας.

Μεταξύ άλλων, το μνημόνιο συνεργασίας προβλέπει την υλοποίηση δράσεων και ενεργειών, για τομείς και κλάδους κοινού ενδιαφέροντος, προς όφελος της ανάπτυξης ευκαιριών εργασιακής απασχόλησης, τη διενέργεια κοινών δράσεων δικτύωσης με το οικοσύστημα καινοτομίας, την παροχή mentoring από την EY σε θέματα νεοφυούς επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, καθώς και την παροχή υποτροφιών σε φοιτητές ή μέλη του Πανεπιστημίου, για την εκπόνηση μεταπτυχιακών, διδακτορικών και μεταδιδακτορικών εργασιών συναφών με τα αντικείμενα ενδιαφέροντος του Πανεπιστημίου και της ΕΥ.

«Η υπογραφή του μνημονίου θέτει τα θεμέλια μίας ευρύτερης συνεργασίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ των δυο οργανισμών, ειδικότερα σε θέματα νεοφυούς επιχειρηματικότητας, που αναμένουμε να δημιουργήσει ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία για την αγορά εργασίας, και την οικονομία ευρύτερα» δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο Γ. Παπαδημητρίου, ενώ από την πλευρά του ο Μ. Σφακιανάκης ανέφερε: «Η συνεργασία με την EY, είναι βέβαιο ότι θα συμβάλει στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ένταξη περισσότερων επιχειρήσεων, με ανάλογα χαρακτηριστικά, αλλά και θα οδηγήσει πολλές από αυτές προς τη διεθνοποίηση».