Η ΕΥ Ελλάδος, με στόχο να βοηθήσει στην κατανόηση και στην κατάλληλη αντιμετώπιση των πολλαπλών προκλήσεων που δημιουργεί η εξάπλωση του κορωνοϊού στην Ελλάδα διοργάνωσε, την Τρίτη 24 Μαρτίου, διαδικτυακή ενημερωτική ημερίδα (webcast) στην οποία συμμετείχαν πάνω από 550 ανώτερα και ανώτατα στελέχη ελληνικών επιχειρήσεων.

Αναλυτικότερα, κατά τη διάρκεια του webcast, εξετάστηκε ο αντίκτυπος της πανδημίας σε ζητήματα που αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό των επιχειρήσεων, τις συμβατικές τους υποχρεώσεις και την προστασία προσωπικών δεδομένων και παρουσιάστηκαν βέλτιστες πρακτικές αντιμετώπισης, με ιδιαίτερη σημασία να δίνεται στα έκτακτα φορολογικά μέτρα και τις ρυθμίσεις της ελληνικής Πολιτείας.

Επιπροσθέτως, οι συμμετέχοντες έλαβαν μέρος και σε μια ψηφιακή «δημοσκόπηση», σύμφωνα με την οποία, το 71% των επιχειρήσεων απαντά πως άνω του 50% των εργαζομένων του εργάζονται εξ’ αποστάσεως ή έχουν τη δυνατότητα τηλεργασίας, το 64% των επιχειρήσεων δεν έχει ακόμη σχέδιο μετακίνησης εργαζομένων βάσει των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους σε άλλους τομείς της επιχείρησης, ενώ το 81% των συμμετεχόντων δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα στην εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων μέχρι τώρα, με το 10% να έχει ήδη επικαλεστεί τη ρήτρα «ανωτέρας βίας» των συμβάσεων του.

Επίσης, το 73% απάντησε ότι οι επιχειρήσεις του δεν προβαίνουν σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων και επισκεπτών για σκοπούς πρόληψης και αντιμετώπισης, με το 28% να έχει προβεί σε κάποια μορφή αντίστοιχης επεξεργασίας, ενώ το 49% των συμμετεχόντων θεωρεί ότι η παροχή βοήθειας σε συγκεκριμένους κλάδους αποτελεί το πιο σημαντικό οικονομικό κίνητρο για την επιχείρησή του.

Τέλος, το 77% θεωρεί ότι η αναβολή προθεσμιών για υποβολή δηλώσεων ή για καταβολή φόρων θα είχε τη μεγαλύτερη επίδραση στην επιχείρησή του και το 39% δηλώνει το ίδιο για την μείωση ή την κατάργηση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος για δηλώσεις φορολογικού έτους 2019.