Δυναμική στροφή στην ψηφιοποίηση και την καινοτομία επιχειρούν οι τράπεζες διεθνώς, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της EΥ.

Το 85% των τραπεζών αναφέρει την εφαρμογή ενός προγράμματος ψηφιακού μετασχηματισμού, ως την επιχειρηματική του προτεραιότητα για το 2018 στην έρευνα «Global Banking Outlook 2018». Η αντιμετώπιση των απειλών στον κυβερνοχώρο (89%) αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για τις παγκόσμιες τράπεζες το 2018, αντικαθιστώντας τη διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με τη φήμη, τη συμμόρφωση και την κουλτούρα η οποία, από κορυφαία προτεραιότητα πέρυσι, βρίσκεται φέτος στην έκτη θέση.

Παράλληλα, η προσέλκυση, ανάπτυξη και διατήρηση του σωστού ανθρώπινου δυναμικού (83%) συγκεντρώνει σημαντικό μερίδιο της προσοχής, καθώς οι τράπεζες προσπαθούν να ενσωματώσουν στο προσωπικό τους στελέχη με εμπειρία στον κυβερνοχώρο, σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από έλλειψη σχετικών δεξιοτήτων. Η έρευνα, η οποία καταγράφει τις απόψεις ανώτερων στελεχών από 221 τραπεζικά ιδρύματα από την Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική, τις αναδυόμενες αγορές και την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, αναδεικνύει την προσπάθεια των τραπεζών να καταστούν ψηφιακά ώριμες.

Τέλος, κινητήριος δύναμη του μετασχηματισμού αυτού δεν είναι πλέον το ρυθμιστικό πλαίσιο, αλλά η ίδια η καινοτομία. Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, λίγες μόνο τράπεζες (19%) εκτιμούν ότι είναι σήμερα ψηφιακά ώριμες ή ότι πρωτοστατούν ψηφιακά, ωστόσο, το 62% φιλοδοξεί να πετύχει τον στόχο αυτό έως το 2020.