Σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα Oil and Gas Digital Transformation and the Workforce Survey 2020 της ΕΥ, το 90% των στελεχών του κλάδου του πετρελαίου και του φυσικού αερίου συμφωνεί ότι οι επενδύσεις σε τεχνολογία και ανθρώπινο δυναμικό είναι απαραίτητες για την επιβίωση στις συνθήκες της αγοράς που διαμόρφωσε η πανδημία του Covid-19. Αναλυτικότερα, το 58% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι η πανδημία κατέστησε κατεπείγουσες τις επενδύσεις στην ψηφιακή τεχνολογία, με το 92% των ερωτηθέντων να συμφωνεί ότι η δυνατότητα του οργανισμού του να επανακαταρτίσει τα στελέχη του, θα καθορίσει την επιτυχία του τα επόμενα τρία χρόνια.

Εντούτοις, μόνο το 9% των στελεχών δηλώνει σίγουρο ότι ο οργανισμός του εφαρμόζει ένα λεπτομερές σχέδιο επανακατάρτισης, και μόλις το 3% ότι ο οργανισμός του είναι επαρκής στην επιμόρφωση των εργαζομένων σε δεξιότητες αυξημένης ζήτησης. Επίσης, οι ερωτηθέντες δήλωσαν πως το 60% των εργαζομένων πρέπει να επιμορφωθεί ή να επανακαταρτιστεί και ότι ο μέσος εργαζόμενος θα χρειαστεί κατά μέσο όρο 10 μήνες επανακατάρτισης, με σχεδόν τα μισά στελέχη (48%) να αναμένουν ότι θα απαιτηθεί ένας χρόνος ή και περισσότερο, ενώ κατέταξαν τον χρόνο που απαιτείται για επιμόρφωση (97%), τις αντικρουόμενες προτεραιότητες (95%) και τη δυσκολία εκτίμησης της προόδου των εργαζομένων (95%) ως πρωταρχικά εμπόδια στην αποτελεσματική και έγκαιρη επανακατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού. Τέλος, τα στελέχη του κλάδου του πετρελαίου και του φυσικού αερίου προβλέπουν αυξημένη διαθεσιμότητα εργαζομένων με ψηφιακές δεξιότητες, εντός των επόμενων τριών ετών, γεγονός που θα βοηθήσει στην κάλυψη της τρέχουσας έλλειψης σε δεξιότητες και ειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.