Οι επιχειρήσεις που ευθυγραμμίζουν καλύτερα το γεωγραφικό αποτύπωμα του ανθρώπινου δυναμικού τους με τις ευκαιρίες της αγοράς τείνουν να είναι οι πιο παραγωγικές και κερδοφόρες.

Σύμφωνα με τη νέα έκθεση της EY, «Right people, wrong place?», η οποία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το LinkedIn, οι επιχειρήσεις με διασυνοριακή δραστηριότητα μπορούν να επιτύχουν σημαντικές βελτιώσεις στην απόδοση και την παραγωγικότητά τους, υιοθετώντας μια πιο στρατηγική προσέγγιση ως προς το που τοποθετούν τους ανθρώπους τους. Η έρευνα ανέλυσε 659 επιχειρήσεις σε 11 τομείς, διαπιστώνοντας πως όσες δεν αξιοποιούν σωστά τα στελέχη τους στους αναπτυσσόμενους κλάδους παγκοσμίως, ενδεχομένως αφήνουν ανεκμετάλλευτες ευκαιρίες αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων.

Εξετάζοντας συνδυαστικά την τρέχουσα και προβλεπόμενη απόδοση διαφόρων κλάδων από την EY και τα στοιχεία του LinkedIn για περισσότερα από 530 εκατομμύρια μέλη, η έρευνα επιβεβαιώνει και ποσοτικοποιεί τη σημασία της καλύτερης δυνατής ευθυγράμμισης μεταξύ της τοποθέτησης του ανθρώπινου ταλέντου και των ευκαιριών της αγοράς. Για παράδειγμα, οι επιχειρήσεις που βρίσκονταν στο υψηλότερο 25% της κατάταξης ως προς τη βελτίωση της ευθυγράμμισης των δεξιοτήτων με την αγορά μεταξύ 2013 και 2016, πέτυχαν αύξηση κερδών κατά μέσο όρο 7,8% υψηλότερη, από τις επιχειρήσεις στο χαμηλότερο 25%.

Οι επιδόσεις των επιχειρήσεων με έδρα την Ελλάδα ως προς την ευθυγράμμιση του ανθρώπινου ταλέντου με τις αγορές, βρίσκονται ανάμεσα στις χαμηλότερες των χωρών της έρευνας. Αντίστοιχα, η παραγωγικότητα (ΑΕΠ / εργαζόμενοι 2016) είναι χαμηλότερη από τον μέσο όρο. Σε ό,τι αφορά στην ευθυγράμμιση της παλαιότητας και των επιχειρηματικών λειτουργιών, πολλές επιχειρήσεις τοποθετούν τα ανώτερα στελέχη σε παραδοσιακές και ώριμες αγορές, παρά σε χώρες όπου καταγράφονται μεγαλύτερα έσοδα και ευκαιρίες ταχύτερης ανάπτυξης. Η έρευνα κατέγραψε ενδιαφέρουσες τάσεις ως προς τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις κατανέμουν τα ανώτερα στελέχη τους, τα στελέχη πωλήσεων, μάρκετινγκ και έρευνας σε όλο τον κόσμο, με βασικές λειτουργίες συχνά να υπο-εκπροσωπούνται σε κρίσιμες αγορές.