Την έναρξη του διαγωνισμού Young Tax Professional of the Year 2024 ανακοίνωσε η EY Ελλάδος. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές με αντικείμενο σπουδών τη Λογιστική, τα Χρηματοοικονομικά, τα Οικονομικά, τη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή τα Νομικά, χωρίς ή με σχετική πρακτική εμπειρία έως 6 μήνες.

Στην πρώτη φάση, η οποία διεξάγεται σε εθνικό επίπεδο, οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να δοκιμάσουν τις δεξιότητές τους μέσω διαδικτυακών τεστ προσωπικότητας και αξιολόγησης τεχνικών γνώσεων, ενώ θα συμμετάσχουν σε προσωπική, διαδικτυακή συνέντευξη με στελέχη από τα Τμήματα Φορολογικών Υπηρεσιών και Talent της EY Ελλάδος. Παράλληλα, θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφτούν τις εγκαταστάσεις της EY Ελλάδος, αλλά και να αναπτύξουν και να παρουσιάσουν ένα case-study, το αντικείμενο του οποίου θα έχει καθορίσει η εταιρεία.

Στη δεύτερη φάση, η/ο νικήτρια/ής του ελληνικού διαγωνισμού, θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον παγκόσμιο διαγωνισμό, που θα διεξαχθεί διαδικτυακά, τον Ιανουάριο του 2024. Τέλος, η καταληκτική φάση του διαγωνισμού, στην οποία θα συμμετάσχουν οι 10 επικρατέστεροι διαγωνιζόμενοι από τη δεύτερη φάση, θα πραγματοποιηθεί σε χώρα-μέλος του παγκόσμιου δικτύου της εταιρείας.

Σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, οι υποψήφιοι/ες θα έχουν την υποστήριξη έμπειρων επαγγελματιών και εκπαιδευτών της EY, που θα τους βοηθήσουν να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους και θα τους καθοδηγήσουν για να σχεδιάσουν τα επόμενα βήματά τους. Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.