Την Famar πιστοποίησε εκ νέου η Tüv Hellas (Tüv Nord), για τα πρότυπα ISO 45001:2018 και ISO 14001:2015. Mετά από σχετική επιθεώρηση στις δύο εγκαταστάσεις της Famar στον Αυλώνα, η Tüv Hellas (Tüv Nord) χορήγησε την πιστοποίηση ISO 45001:2018, που αφορά στο Σύστημα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, αλλά και την ISO 14001:2015, που επικεντρώνεται στο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Η απονομή των πιστοποιητικών πραγματοποιήθηκε σε ειδική εκδήλωση στο εργοστάσιο της Famar στον Αυλώνα, με τον Απόστολο Σαγιάκο, Γενικό Διευθυντή στην Ελλάδα, μεταξύ άλλων, να αναφέρει: «Η πρόσφατη πιστοποίησή μας από την Tüv Hellas (Tüv Nord), δεν αποτελεί μόνο μια αναγνώριση των τρεχουσών προσπαθειών μας, αλλά επιβεβαιώνει και τη δέσμευσή μας για μελλοντική βελ-τίωση.

Στο πλαίσιο αυτό, η Famar έχει αναλάβει τη δέσμευση να περιορίσει τις εκπομπές CO2 κατά 30% για το διάστημα 2025-2030, ενώ ταυτόχρονα έχει αναλάβει μια σειρά από επιπλέον πρωτοβουλίες έναντι των εργαζομένων αλλά και των προμηθευτών της, με γνώμονα την θωράκιση της ασφάλειας αλλά και της υγείας τους στην εργασία».