Την κατάργηση περίπου 1500 θέσεων εργασίας στις δυτικοευρωπαϊκές της μονάδες, σχεδιάζει να υλοποιήσει εντός του 2013 η εταιρεία Faurecia, θυγατρική της PSA Peugeot-Citroen.

Την κατάργηση περίπου 1500 θέσεων εργασίας στις δυτικοευρωπαϊκές της μονάδες, σχεδιάζει να υλοποιήσει εντός του 2013 η εταιρεία Faurecia, θυγατρική της PSA Peugeot-Citroen. Η εταιρεία έχει ήδη καταργήσει ισάριθμο αριθμό θέσεων εργασίας. Στην ίδια ανακοίνωση προς χρήση των επενδυτών δεν προσδιορίστηκε, εάν στις 1.500 καταργούμενες θέσεις εργασίας περιλαμβάνονται και προβλεπόμενες συνταξιοδοτήσεις εργαζομένων, οι οποίοι δεν πρόκειται να αναπληρωθούν.