Για τη βασική φιλοσοφία της Fiat Group Automobiles Hellas, που επενδύει στην ανάπτυξη και εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού, το υποδειγματικό σύστημα αξιολόγησης των εργαζομένων αλλά και την business οπτική της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, μίλησε στο HR PROFESSIONAL η Δέσποινα Φιλιππαίου, HR Director της Εταιρείας.

HR Professional: Πείτε μας λίγα λόγια για τη Fiat Group Automobiles Hellas και τις επιχειρηματικές της δράσεις στην Ελλάδα.

Δέσποινα Φιλιππαίου: Η Fiat Group Automobiles Hellas ιδρύθηκε το 1989 ως θυγατρική της Fiat Group Automobiles SpA. Στην Ελλάδα, η Fiat Group Automobiles Hellas εκπροσωπεί τις ιταλικές μάρκες: Fiat, Alfa Romeo, Lancia και Abarth και τη Fiat Professional (ελαφρά επαγγελματικά οχήματα). Επιπλέον, δραστηριοποιείται στο χώρο της μακροχρόνιας εκμίσθωσης αυτοκινήτων για τα επιβατικά και των χρηματοδοτήσεων καινούριων ή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, επιβατικών και επαγγελματικών μέσω των FGA Capital και FGA Bank.

Η Fiat Group Automobiles Hellas, με διευθύνοντα σύμβουλο τον Enrico Atanasio, απασχολεί 89 άτομα και διαθέτει τα προϊόντα της μέσω δικτύου 38 διανομέων.
Κατά το 2010, η Fiat Group Automobiles Hellas ενίσχυσε τη θέση της στην ελληνική αγορά παρουσιάζοντας αύξηση μεριδίου (επιβατικά και ελαφρά επαγγελματικά) από 7.1% σε 8.1%.

HR Professional: Πώς λειτουργείτε σε επίπεδο υλοποίησης πρακτικών και πολιτικών που αφορούν τη Διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού; Λαμβάνετε συγκεκριμένες οδηγίες από τη «μαμά» εταιρεία τις οποίες υλοποιείτε στο ακέραιο ή τις προσαρμόζετε στις συνθήκες-ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας;

Δέσποινα Φιλιππαίου: Σε ότι αφορά στη Διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού η Fiat Group Automobiles SpA έχει ένα πολύ καλά οργανωμένο τμήμα με έμπειρους συνεργάτες και γνώστες των χαρακτηριστικών (νοοτροπία, συνήθειες, έθιμα κ.λπ.), που διαφοροποιούν την κουλτούρα της κάθε χώρας, όπου εδρεύει η κάθε θυγατρική Εταιρεία του Ομίλου Fiat.

Η συνεργασία του κεντρικού τμήματος ΗR στην Ιταλία με τα αντίστοιχα τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού των θυγατρικών είναι άμεση, ενημερώνοντάς τα για τους βασικούς στόχους και τις πολιτικές που πρέπει να εφαρμοστούν (πάντοτε πληρώντας όλα τα νομικά πλαίσια της νομοθεσίας της κάθε χώρας). Στην περίπτωση που κρίνεται ότι κάποια πολιτική χρήζει διορθωτικών ενεργειών ώστε να προσαρμοστεί στα δεδομένα π.χ. της ελληνικής πραγματικότητας, αυτό πραγματοποιείται μέσω μιας ολοκληρωμένης πρότασης που αποστέλλουμε για την τελική έγκριση.

Σε γενικές γραμμές, όμως, υπάρχει ομοιομορφία στις πολιτικές του Ομίλου για όλες τις αγορές. Παράλληλα, αναλύοντας τις ανάγκες που παρουσιάζονται στην καθημερινότητά μας, μπορούμε να δημιουργούμε τοπικές πολιτικές / εταιρικές διαδικασίες που στόχο έχουν τη διευκόλυνση της ροής των δραστηριοτήτων του κάθε τμήματος και του συνόλου της Εταιρείας γενικότερα.

Στη συνεχή επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών τόσο με την «μαμά» Εταιρεία στην Ιταλία όσο και με τις υπόλοιπες θυγατρικές της, αυτές οι πολιτικές / διαδικασίες μπορούν να υιοθετηθούν και να εφαρμοσθούν και σε άλλες αγορές ή και αντίστροφα.


HR Professional: Ποιος είναι ο ρόλος και πώς λειτουργεί το σύστημα αξιολόγησης στην αποτελεσματική διαχείριση της απόδοσης του προσωπικού;

Δέσποινα Φιλιππαίου: Ένα ολοκληρωμένο σύστημα αξιολόγησης με την ενεργό συμμετοχή και του αξιολογούμενου, είναι μια πηγή πληροφόρησης για στοχευμένη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρείας, τόσο ως προς την απόδοσή του όσο και ως προς την περαιτέρω ανάπτυξη και εξέλιξή του.

Eμείς στη FGAH, θεωρούμε πρωτοποριακό και απόλυτα αποτελεσματικό το σύστημα αξιολόγησης που εφαρμόζουμε, το οποίο ξεκινάει στην αρχή κάθε έτους με την ανάπτυξη των στόχων της Εταιρείας, οι οποίοι και μεταφέρονται μέσω των Διευθυντών των τμημάτων σε όλους τους συνεργάτες. Στις ενδοτμηματικές συναντήσεις, με την ενεργό συμμετοχή όλων, αναπτύσσονται οι στόχοι που το τμήμα πρέπει να επιτύχει προκειμένου να συνεισφέρει στην επίτευξη των Εταιρικών στόχων.

Ο κάθε συνεργάτης ξεχωριστά συμπληρώνει τους προσωπικούς στόχους του στο σύστημα για τους οποίους δεσμεύεται και οι οποίοι τελικά επιβεβαιώνονται και εγκρίνονται από τον Διευθυντή του τμήματος. Στον ίδιο πίνακα αξιολόγησης, ο κάθε συνεργάτης μπορεί να συμπληρώσει το αίτημά του για κάποια εκπαίδευση που θεωρεί απαραίτητη στην αποδοτικότητά του ή ακόμα να ζητήσει την ανάληψη άλλων/νέων καθηκόντων εντός της εταιρείας.

Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού σε συνεργασία με τους Διευθυντές των τμημάτων λαμβάνει υπόψη τις εκπαιδευτικές ανάγκες που προκύπτουν για την καλύτερη οργάνωση του ετήσιου προγράμματος εκπαίδευσης του προσωπικού, ενώ θεωρούμε τις εσωτερικές μετακινήσεις ως την ασφαλέστερη μέθοδο για την πιο άμεση και αποτελεσματική κάλυψη των τμημάτων της Εταιρείας αλλά και την επαγγελματική εξέλιξη του προσωπικού.

Στα μέσα του έτους δίνεται η δυνατότητα επανεξέτασης των στόχων, σε συνάρτηση με τα νέα δεδομένα που ενδεχομένως έχουν προκύψει στο διάστημα αυτό, όπως για παράδειγμα η αλλαγή ημερομηνίας του λανσαρίσματος ενός νέου μοντέλου, της πραγματοποίησης ενός συνεδρίου κ.ο.κ.

Ο κύκλος αξιολόγησης κλείνει στο τέλος κάθε έτους με τη συνέντευξη αξιολόγησης μεταξύ του Διευθυντή τμήματος και των συνεργατών του, όπου αναλύονται τα αποτελέσματα των στόχων σε συνδυασμό με τις πρακτικές leadership που ανέπτυξε ή όχι ο κάθε συνεργάτης κατά την διάρκεια του έτους.

Με τους ετήσιους κύκλους αξιολόγησης η Εταιρεία είναι σε θέση να διαμορφώσει μια ολοκληρωμένη εικόνα για το επαγγελματικό δυναμικό του κάθε συνεργάτη της και τις δυνατότητες εξέλιξης της σταδιοδρομίας του ενώ, στις εποχές που το επέτρεπαν οι οικονομικές συνθήκες της αγοράς, καθόριζαν και το πλάνο αυξήσεων των αποδοχών του προσωπικού.

Θεωρώ ότι ένα ολοκληρωμένο σύστημα αξιολόγησης είναι ένα από τα βασικότερα εργαλεία για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.

HR Professional: Ποια είναι η φιλοσοφία σας ως προς το ανθρώπινο δυναμικό;

Δέσποινα Φιλιππαίου: Βασική φιλοσοφία μας είναι η συνεχής ανάπτυξη και εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού μας. Αυτό επιτυγχάνεται με τη συνεχή βελτίωση των δεξιοτήτων του καθενός ξεχωριστά, μέσω εξειδικευμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης. Πρωταρχικός μας στόχος είναι η δυνατότητα των συνεργατών μας να εξελιχθούν μέσα στην Εταιρεία γι’ αυτό και προσπαθούμε πάντα να επιτύχουμε την κάλυψη των θέσεων με εσωτερικές μετακινήσεις ώστε να έχουμε ικανοποιημένους συνεργάτες με εμπιστοσύνη στην Εταιρεία που εργάζονται.

Ταυτόχρονα, προσπαθούμε να ανανεώνουμε το εργασιακό περιβάλλον ώστε οι συνθήκες εργασίας να είναι ασφαλείς, σύγχρονες και ευχάριστες.

HR Professional: Ποια είναι τα χαρακτηριστικά σας ως εταιρεία που σας αναδεικνύουν σε «εργοδότη επιλογής»;

Δέσποινα Φιλιππαίου: Το βασικότερο χαρακτηριστικό μας θεωρώ ότι είναι το πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας που επικρατεί σε όλο το προσωπικό. Η αμεσότητα στην επικοινωνία με τον Υπεύθυνο του Τμήματος και η δυνατότητα για προτάσεις και πρωτοβουλίες συντελούν ώστε το προσωπικό να αναπτύσσει τη δημιουργικότητα και την αποτελεσματικότητά του τόσο προς όφελός του όσο και προς όφελος της Εταιρείας.

Οι εσωτερικές μετακινήσεις, πέρα από την αναγνώριση των ικανοτήτων του καθενός από εμάς, αποτελούν κίνητρο που μόνο θετικά μπορεί να επηρεάσει την ψυχολογία των εργαζομένων και την ανάπτυξη της Εταιρείας. Η διαφάνεια και η ειλικρίνεια είναι δύο από τις βασικές αρχές της φιλοσοφίας της Εταιρείας που δημιουργούν αίσθημα ασφάλειας και σιγουριάς στο προσωπικό.

Είναι γεγονός, ότι σήμερα καταναλώνουμε το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου μας στο εργασιακό μας περιβάλλον γι’αυτό και θεωρώ ότι ο εργοδότης απαιτείται να εξασφαλίζει στους εργαζόμενους τις συνθήκες και τους όρους εκείνους που τελικά ευνοούν μέσω της ικανοποίησης του προσωπικού, την επιτυχημένη πορεία της Εταιρείας.


HR Professional: Πόσο ευθυγραμμισμένες με τους εταιρικούς στόχους είναι οι πολιτικές του τμήματος HR;

Δέσποινα Φιλιππαίου: Όλες οι πολιτικές του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένες και συνυφασμένες με τους εταιρικούς στόχους μας.

Η Fiat Group Automobiles Hellas είναι μια εμπορική εταιρεία, κατά συνέπεια ο στόχος όλων των τμημάτων της είναι επικεντρωμένος στην κερδοφορία της Εταιρείας και το τμήμα του Ανθρώπινου Δυναμικού δεν αποτελεί εξαίρεση.

HR Professional: Ποια είναι η σχέση της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού με την ανώτερη διοίκηση; Πόσο συμμετέχει στις αποφάσεις;

Δέσποινα Φιλιππαίου: Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού ως Διευθυντική θέση «πρώτου επιπέδου», η οποία και αναφέρεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, έχει καθοριστικό ρόλο στη λήψη των αποφάσεων που άπτονται των αρμοδιοτήτων της σε συνεργασία με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ενώ έχει άμεση και έγκαιρη ενημέρωση για όλες τις αποφάσεις των υπολοίπων τμημάτων.

Για παράδειγμα, σε αποφάσεις που αφορούν σε εμπορικές πολιτικές, η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού δεν μπορεί να έχει εμπλοκή, έχει όμως άμεση ενημέρωση. Αυτό είναι σημαντικό γιατί πολλές φορές συμβαίνει μια πολιτική ενός τμήματος να μπορεί να λειτουργήσει συνδυαστικά και για το προσωπικό στο σύνολό του.

HR Professional: Η «οικολογική συνείδηση της Fiat» είναι στρατηγική επιλογή ή απλώς μια «μόδα» που δημιουργήθηκε από το μάρκετινγκ; Κατά πόσο αυτή επηρεάζει τους εργαζόμενους;

Δέσποινα Φιλιππαίου: Την ανάγκη για περισσότερο «οικολογική» αυτοκίνηση δεν την ανακάλυψε η αυτοκινητοβιομηχανία, αλλά προέκυψε ως κοινωνική ανάγκη στην εποχή μας, όπου η προστασία του περιβάλλοντος γενικότερα έχει αποδειχθεί ότι είναι μια αναγκαιότητα. Η αυτοκινητοβιομηχανία, που οφείλει να αφουγκράζεται τις εκάστοτε κοινωνικές ανάγκες, προσαρμόστηκε στις απαιτήσεις που δημιούργησε αυτή η ανάγκη.

Η Fiat Group Automobiles ήταν από τους πρωτοπόρους σ’ αυτή την προσπάθεια, με σημαντικές επενδύσεις για να παρουσιάσει αυτοκίνητα φιλικά προς το περιβάλλον και αυτή τη στιγμή η Fiat είναι, σύμφωνα με τις μελέτες των ειδικών, η μάρκα τα αυτοκίνητα της οποίας έχουν το χαμηλότερο μέσο όρο εκπομπών CO2 στην Ευρώπη. Αυτό χρειάζεται δέσμευση, πρόγραμμα, επενδύσεις και τεράστια προσπάθεια για να επιτευχθεί και δεν μπορεί να είναι μία απλή προωθητική διαδικασία από το μάρκετινγκ.

Είναι θέμα στρατηγικής επιλογής και η δική μας στρατηγική είναι να συμβαδίζουμε με τις ανάγκες της κοινωνίας. Αυτό κάνει άλλωστε και τον κλάδο του αυτοκινήτου έναν από τους πιο συναρπαστικούς τομείς για να εργάζεται κανείς, γιατί συνδυάζει συναισθηματικές πτυχές του ανθρώπινου χαρακτήρα με άλλες πιο πρακτικές και λογικές.

Και καθώς η Fiat είναι ένας από τους πρωτοπόρους και στα δύο συστατικά αυτής της ισορροπίας, το συναίσθημα και τη λογική, αυτό αποτελεί κι ένα πρόσθετο στοιχείο πρόκλησης και επαγγελματικής ικανοποίησης για του εργαζόμενους σ’ αυτή.

HR Professional: Τα αυτοκίνητα της Fiat πόσο λαμβάνουν υπόψη τους τις ιδιαίτερες ανάγκες των σύγχρονων στελεχών και πώς τις καλύπτουν;

Δέσποινα Φιλιππαίου: Τα μοντέλα της Fiat Group Αutomobiles Hellas ανταποκρίνονται σε κάθε κατηγορία πελατών καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες τους: από το πρακτικό, καθημερινό Fiat Panda και Fiat Punto μέχρι τα σπoρ και πολυτελή Alfa Romeo Giulietta και Alfa Romeo 159. Όσον αφορά στις ανάγκες των στελεχών που καλύπτει ένα αυτοκίνητο, δεν θα συμφωνήσω με την παραδοσιακή λογική του «φτηνού αυτοκινήτου που το πληρώνει η εταιρεία».

Ένα οικονομικό αυτοκίνητο – working tool – μπορεί να φαίνεται συμφέρουσα λύση για τον εργοδότη, η τιμή όμως δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι το μόνο κριτήριο επιλογής. Στελέχη που η δουλειά τους απαιτεί συχνές μετακινήσεις χρειάζονται ένα αυτοκίνητο ασφαλές και άνετο για μεγάλα ταξίδια χωρίς μεγάλα κόστη συντήρησης ώστε να έχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Συγχρόνως, ένα εταιρικό αυτοκίνητο πέρα από το ότι καλύπτει την εικόνα του στελέχους σε σχέση με τη θέση του, χαρακτηρίζει και το επίπεδο της ίδιας της Εταιρείας που εκπροσωπεί.

Άλλωστε, το εταιρικό αυτοκίνητο δεν «χαρίζεται» αλλά αποτελεί μέρος του «πακέτου» παροχών των στελεχών. Για όλους τους παραπάνω λόγους έχουμε καταφέρει να είμαστε μεταξύ των πρώτων επιλογών των εταιρικών πελατών μας.