Δικαστήριο της Ρώμης με απόφασή του όρισε ότι η αυτοκινητοβιομηχανία Fiat οφείλει να επαναπροσλάβει 145 εργάτες της παραγωγικής μονάδας του Πομιλιάνο Ντ' Άρκο, κοντά στη Νάπολη, εγγεγραμμένους στο κεντροαριστερό συνδικάτο Cgil.

Οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι είχαν μείνει χωρίς δουλειά, εξαιτίας της απόφασης της αυτοκινητοβιομηχανίας του Τορίνου, κατά τη δημιουργία της νέας εταιρείας Newco, να μην τους συμπεριλάβει στο προσωπικό προς επαναπρόσληψη.

Το συνδικάτο Cgil, υποστήριξε ανέκαθεν ότι «η συγκεκριμένη διάκριση οφειλόταν στην πολιτική τοποθέτηση των μελών του», τονίζοντας, παράλληλα, ότι «λόγω της στάσης της εργοδοσίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων μελών του στο Πομιλιάνο μειώθηκε από τους τριακόσιους ογδόντα δυο στους διακόσιους επτά.

Η ετυμηγορία βασίστηκε στη θέση της εισαγγελίας ότι δεν θα μπορούσε να είναι τυχαίο το γεγονός ότι στα άτομα που επελέγησαν για να εργασθούν στη νέα εταιρεία Newco, δεν υπάρχει ούτε ένα μέλος του μεγαλύτερου ιταλικού συνδικάτου, του Cgil. Πέρα από την επαναπρόσληψη των 145 εργατών, σε 19 η Fiat πρέπει να καταβάλλει και χρηματικές αποζημιώσεις.