Τη σημασία της συνεργασίας ανάμεσα στις ομάδες χρηματοοικονομικών και ανθρώπινου δυναμικού (HR) μέσω ενός ενοποιημένου cloud επισημαίνει μία νέα μελέτη.

Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα των Oracle και MIT Technology Review περιγράφει, τον τρόπο, με τον οποίο μια ολιστική εικόνα της πληροφορίας, που αφορά στα χρηματοοικονομικά και το HR, παρεχόμενη μέσω cloud τεχνολογίας, προσφέρει στα τμήματα τη δυνατότητα να διαχειριστούν καλύτερα τις συνεχείς αλλαγές. Στην εν λόγω μελέτη με τίτλο “Finance and HR: The Cloud’s New Power Partnership”, συμμετείχαν 700 ανώτερα στελέχη και διευθυντές χρηματοοικονομικών, HR και IT διαπιστώθηκε ότι ένα κοινό cloud σύστημα για τα τμήματα χρηματοοικονομικών και HR αποτελεί στοιχείο κρίσιμης σημασίας για την επιτυχία πρωτοβουλιών μετασχηματισμού στο cloud.

Στα πλεονεκτήματα της ενοποίησης συστημάτων ERP και HCM περιλαμβάνεται, η πιο εύκολη παρακολούθηση και πρόβλεψη του κόστους των εργαζόμενων για τους σκοπούς των προϋπολογισμών. Επιπλέον, τα ενοποιημένα συστήματα cloud HCM και ERP βελτιώνουν τη συνεργασία ανάμεσα στα τμήματα, με το 37% όσων συμμετείχαν να σημειώνει ότι χρησιμοποιεί το cloud για να βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο μοιράζεται δεδομένα. Επίσης, σχεδόν το ένα τρίτο (31%) των συμμετεχόντων δήλωσε ότι δαπανά λιγότερο χρόνο σε χειροκίνητες εργασίες στο τμήμα του ως αποτέλεσμα της μετακίνησης στο cloud και ότι η αυτοματοποίηση των διαδικασιών έχει αποδεσμεύσει χρόνο, που μπορεί πλέον να επενδυθεί σε ευρύτερες στρατηγικές προτεραιότητες.

Αναφορικά με την κομβική θέση της ψηφιακής τεχνολογίας στις εταιρικές δομές, το 43% των επιχειρήσεων σχεδιάζουν να φέρουν στα τμήματα χρηματοοικονομικών και HR ανθρώπους του IT για να βοηθήσουν τους εργαζόμενους να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες. Τέλος, σε ποσοστό 46%, τα στελέχη των χρηματοοικονομικών και του HR ανέφεραν ότι μια πλήρης υλοποίηση cloud έχει οδηγήσει σε σημαντικά βελτιωμένη συνεργασία μεταξύ των τμημάτων, ενώ σχεδόν οι μισοί προσδοκούν σημαντική βελτίωση μέσα στα δύο επόμενα χρόνια.