Αβέβαιοι για το μέλλον τους είναι σήμερα οι περισσότεροι νέοι και μάλιστα σε ένα ποσοστό 36% εκτιμούν ότι το επόμενο χρονικό διάστημα το βιοτικό τους επίπεδο θα χειροτερέψει.

Ένα ποσοστό 45,5% δηλώνει ότι ήδη δεν έχει ικανοποιητικό επίπεδο ζωής και δεν βλέπει και κανένα τρόπο να το βελτιώσει. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 69% δηλώνει ότι σε αυτή τη συγκυρία δεν θα έπαιρνε το ρίσκο να ιδρύσει μια δική του επιχείρηση, ακόμη και αν η ευκαιρία τού παρουσιαζόταν μπροστά στα πόδια του.

Ταυτόχρονα, 63% των εργαζόμενων νέων δηλώνουν πως είναι πιο σημαντικό γι’ αυτούς να αισθάνονται ασφαλείς στη θέση εργασίας τους παρά τα χρήματα που τους εξασφαλίζει. Στα συμπεράσματα αυτά καταλήγει έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το Κ.Ε.Τ.Α.Κ. (Κέντρο Ερευνών, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας) του Mediterranean College σχετικά με τις επιλογές και τις προτεραιότητες των νέων κάτω από τις επιπτώσεις της Χρηματοπιστωτικής και Οικονομικής Κρίσης. Η έρευνα έγινε τον περασμένο Μάρτιο και Απρίλιο σε ένα δείγμα 1.501 νέων, ηλικίας 19-34 ετών, από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τον Πειραιά και τη Γλυφάδα.

Όλοι οι ερωτώμενοι είναι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές Πανεπιστημίων, Τ.Ε.Ι και κολεγίων, εκ των οποίων το 49,5% εργάζεται. Όπως προκύπτει από την έρευνα ένα 20% των νέων είναι σήμερα απαισιόδοξο για τη ζωή του και το 42% αβέβαιο για το τι επιφυλάσσει το μέλλον. Ένα 38% ωστόσο αντιμετωπίζει την προσωπική του κατάσταση με αισιοδοξία. Μόνον το 16% περιμένει, πάντως, το βιοτικό του επίπεδο να βελτιωθεί την επόμενη χρονιά.

Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι θα μείνει το ίδιο (48%) και οι υπόλοιποι (36%) ότι θα χειροτερέψει, αν και πρέπει να σημειωθεί ότι οι μισοί δηλώνουν ικανοποιημένοι από το σημερινό επίπεδο ζωής τους. Σε ότι αφορά την εκπαίδευσή τους (αλλά και τη δια βίου μάθηση), η πλειονότητα (57%) εκτιμά ότι τους βοηθά να απολαμβάνουν μεγαλύτερη αναγνώριση και διάκριση από τους γύρω τους. Το 63% μάλιστα υπολογίζει ότι η μεταπτυχιακή του εκπαίδευση σε συνδυασμό με την πιστοποίηση των προσόντων του μπορούν να του εξασφαλίσουν ένα καλύτερο μέλλον.

Δεδομένης της συγκυρίας, οι μισοί νέοι που απάντησαν στην έρευνα (51%) δηλώνουν έτοιμοι να θυσιάσουν ελεύθερο χρόνο για να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις της εργασίας, αν και για την πλειονότητα των πτυχιούχων (73%) αποτελεί επιλογή σήμερα η φοίτησή τους σε κάποιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.