Στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε φέτος η τακτική ετήσια face-to-face συνάντηση του Ευρωπαϊκού Leadership Team της Fleet Complete. Συγκεκριμένα, οι ηγέτες των ευρωπαϊκών χωρών, όπου έχει παρουσία η εταιρεία συγκεντρώθηκαν στην Αθήνα, για να συμμετέχουν στη διήμερη συνάντηση. Κάθε χρόνο, ακολουθείται η πρακτική να συγκεντρώνεται η ομάδα και να αφιερώνει μία ολόκληρη ημέρα στην ανασκόπηση των επιχειρηματικών αποτελεσμάτων και στη συζήτηση της στρατηγικής, ενώ η δεύτερη ημέρα αφιερώνεται περισσότερο στην αυτο-ανάπτυξη και στην ηγεσία.

Έτσι, την πρώτη ημέρα έγινε ανασκόπηση των τελευταίων 6 μηνών, με τα στελέχη να συζητούν τα αποτελέσματα και τους στόχους που επιτεύχθηκαν, ενώ συζητήθηκαν οι στόχοι για τα επόμενα τρίμηνα. Η δεύτερη ημέρα περιλάμβανε 5ωρη εκπαίδευση, που διοργανώθηκε σε συνεργασία με την Brain Up, με στόχο την κινητοποίηση και την ενδυνάμωση των ηγετών, υπό τον τίτλο #Succeed Together#, μέσω ατομικής δύναμης και ενίσχυσης της ομαδικής εργασίας. Το εν λόγω workshop, υπό την καθοδήγηση του Μάρκου Μαντέ, ανέδειξε τη σημασία της κατανόησης της πραγματικής ώθησης και των κινήτρων των ανθρώπων, αξιοποιώντας παράλληλα τη θετική σκέψη για την επίτευξη ατομικών και ομαδικών στόχων.

Επίσης, αναδείχθηκε η σημασία της σαφούς επικοινωνίας και των στόχων ως πτυχή της οικοδόμησης αυτοπεποίθησης. Φυσικά, οι ηγέτες που συμμετείχαν, εκτός από το να μάθουν οι ίδιοι, ενθαρρύνθηκαν να χρησιμοποιήσουν το σχετικό υλικό για να πραγματοποιήσουν παρόμοιες συζητήσεις με τις ομάδες τους, προκειμένου να αναπτυχθούν και να πετύχουν μαζί. Σημειώνεται ότι η Fleet Complete είναι μία εταιρεία παροχής λογισμικού από τον Καναδά, η οποία άνοιξε τα γραφεία της στη χώρα μας τον Απρίλιο του 2019 και απασχολεί πάνω από 35 εργαζόμενους στην Ελλάδα.