Το ΤΕΙ Χαλκίδας και ο Διεθνής μη κερδοσκοπικός Οργανισμός International Telework Academy (ITA), διοργανώνουν το 16th International ITA Workshop με τίτλο «Flexible E-Work Formats and Social Inclusion», στις 24Νοεμβρίου 2011, στο NOVUS CITY HOTEL Πλατεία Καραϊσκάκη, Αθήνα.

Το Συνέδριο απευθύνεται σε όλα τα Στελέχη της ελληνικής αγοράς  που δρουν στα κέντρα αποφάσεων, αλλά και στην εισαγωγή και εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών και καινοτομιών στις επιχειρήσεις τους. Συμμετέχουν ερευνητές επιστήμονες από την Ελληνική και τη Διεθνή Ακαδημαϊκή Κοινότητα, στον τομέα της τηλεργασίας και των καινοτόμων μεθόδων εργασίας και εκπαίδευσης.

Τα βασικά θέματα που θα αναπτυχθούν στο φετινό Συνέδριο του ΙΤΑ, είναι:
1) Τηλεργασία και Στρατηγική Αλλαγή – Διαχείριση Κρίσης Telework and Organizational Change (complexity, ambiguity, conflict) – Crisis Management.
2) Ηλεκτρονική Συνεργασία, Τεχνολογική Πρωτοπορία και Υποστήριξη (πλατφόρμες, συνεργασία) E-Collaboration, Technological Innovations & Support (platforms, collaboration).
3) Ηλεκτρονικός Εργασιακός Χώρος  – Ευέλικτες μορφές εργασίας E-Workspace Re-Design (facilities, virtual space) – Flexible Work Formats.
4) Θέματα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού σε περιβάλλον τηλεργασίας HRM Practices in Teleworking Contexts (diversity, professional development, retention)
5) Ηλεκτρονική μάθηση σε περιβάλλον τηλεργασίας E-learning in the workplace (content, delivery).
6) Κοινότητα/Προοπτικές Ανάπτυξης σε νέους τομείς εργασίας με την Τηλεργασία Community/Regional Initiatives in Telework (job creation, community viability, public policy.

Περισσότερες πληροφορίες: www.ita-itw2011.gr.