Έντονη δυσαρέσκεια με τα οικονομικά, την υγεία και την εργασία /καριέρα δηλώνουν οι Έλληνες στην πρόσφατη Πανελλαδική Έρευνα της Focus Bari. Συγκεκριμένα, οι 7 στους 10 είναι δυσαρεστημένοι με τα οικονομικά τους, γεγονός που επηρεάζει και συμπαρασύρει τον βαθμό ικανοποίησης και από τους άλλους τομείς, με κύρια επιρροή στον τομέα αίσθησης ασφάλειας, με 1 στους 2 Έλληνες να δηλώνει πολύ χαμηλό βαθμό ικανοποίησης, αλλά και σε άλλους τομείς, όπως η εργασία/επαγγελματική απασχόληση.

Ανησυχητική όμως είναι μια παρόμοια αναλογία—σχεδόν ένας στους δύο—που δηλώνουν ιδιαίτερα χαμηλό βαθμό ικανοποίησης από τους τομείς της υγείας, της εξέλιξης/προόδου και των προσωπικών ενδιαφερόντων. Αντιθέτως, οι τομείς με τον ψηλότερο βαθμό ικανοποίησης στην ζωή των Ελλήνων είναι η οικογένεια και οι φίλοι.

Επιπρόσθετα, βάσει της έρευνας, ιδιαίτερα χαμηλή αίσθηση αυτοπεποίθησης παρουσιάζουν οι νέοι 18-24 ετών, ενώ οι νέοι και οι γυναίκες παρουσιάζουν αρκετά χαμηλότερη ικανοποίηση από τον τομέα εργασία σε σύγκριση με τους μεγαλύτερους και τους άντρες. Ως στόχους βελτίωσης για το μέλλον, το «τοπ 3» για τους Έλληνες είναι η υγεία / σωματική κατάσταση, η εργασία / καριέρα και τα οικονομικά, κάτι που χαρακτηρίζει σχεδόν εξίσου όλες τις δημογραφικές ομάδες.

Επιπλέον, σύμφωνα με την έρευνα, οι 2 στους 5 Έλληνες έχουν στραφεί σε τουλάχιστον μία μέθοδο αυτοβελτίωσης / ψυχικής υγείας τους τελευταίους 12 μήνες, και ο 1 στους 2 σκοπεύει να το κάνει μέσα στον επόμενο χρόνο, με τις γυναίκες και τους νέους να είναι σαφώς πιο ανοικτοί / ενεργοί. Βιβλία αυτοβελτίωσης, βίντεο από ειδικούς του χώρου και προσωπικές συνεδρίες θεραπείας είναι οι πιο δημοφιλείς μέθοδοι που ακολουθούν οι Έλληνες για την προσωπική τους ανάπτυξη, ενώ από εκείνους που δηλώνουν πως καθημερινά/ συστηματικά «δουλεύουν με τον εαυτό τους»,
οι 3 στους 4 διαπιστώνουν θεαματικά αποτελέσματα.