Έρευνα με τίτλο «Leading The Way Forward: Digital Transformation & Security in the Covid-19 era», η οποία τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, πραγματοποίησε η Focus Bari για λογαριασμό της Lenovo, με στόχο να καταγράψει το τεχνολογικό επίπεδο των ελληνικών επιχειρήσεων και τις εξελίξεις στους κρίσιμους τομείς της κυβερνοασφάλειας και της τηλεργασίας. Αναλυτικότερα, σταθερούς υπολογιστές διαθέτει το 91% των εταιρειών, με το 58% των ερωτηθέντων να δηλώνει ότι προχωρά σε αναβάθμιση του τεχνολογικού εξοπλισμού μόνο όταν κριθεί απαραίτητο.

Ως προς την κυβερνοασφάλεια, οι μεγαλύτερες προκλήσεις είναι η περιορισμένη γνώση των εργαζομένων για τους κινδύνους (54%), η αδυναμία να είναι συνεχώς ενημερωμένοι στους πιθανούς κινδύνους οι ειδικοί στα συστήματα ασφαλείας (48%), αλλά και το υψηλό κόστος των σχετικών προγραμμάτων (44%).

Επίσης, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, το 58% είχε τουλάχιστον έναν εργαζόμενο να τηλε-εργάζεται, με μόνο το 17% να δηλώνει πως δεν θα συνεχίσει να εφαρμόζει την εξ αποστάσεως εργασία, ενώ το 35% των ελληνικών επιχειρήσεων δήλωσε ότι επέτρεψε στους εργαζόμενους να χρησιμοποιήσουν τον δικό τους υπολογιστή και το 19% μετέφερε τους σταθερούς υπολογιστές των εργαζομένων από το γραφείο στο σπίτι τους. Τέλος, το 17% χρησιμοποίησε υπολογιστές που είχε ήδη στην αποθήκη του, το 16% προχώρησε στην προμήθεια νέων υπολογιστών και το 3% αγόρασε refurbished μηχανήματα.