Τη σημασία  της εκπαίδευσης στις επιχειρήσεις φέρνει στο προσκήνιο η νέα έρευνα που πραγματοποίησε η Focus Bari για την Tack TMI Greece. Σε αυτό το πλαίσιο, στο διάστημα Φεβρουαρίου-Μαρτίου, εξετάστηκαν στάσεις και απόψεις τόσο εργαζομένων, όσο και εργοδοτών/υψηλόβαθμων στελεχών, εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε πολλαπλούς κλάδους της οικονομίας στη χώρα μας.

Σύμφωνα με τα κύρια ευρήματα, η οικονομική ανεξαρτησία παραμένει ένα από τα βασικά οφέλη του «εργάζεσθαι», όμως σε εξίσου σημαντική, αναδεικνύεται και η εξέλιξη  μέσα από την εργασία, κυρίως για τις νεότερες γενιές. Συγκεκριμένα, σε ποσοστό 69%, οι εργαζόμενοι ηλικιών  18-24, που εκπροσωπούν τις νεότερες γενιές, φαίνεται να διψούν για ανέλιξη, προτάσσοντας την εξέλιξη και την πρόοδο στο εργασιακό περιβάλλον.

Μάλιστα για τους εργαζόμενους σημαντικό κριτήριο για μια επαγγελματική θέση αποτελεί ο συνδυασμός της προοπτικής εξέλιξης με τη διεύρυνση γνώσεων, ενώ το 59% των εργοδοτών αποδίδει στους εργαζόμενους μόνο την προοπτική εξέλιξης. Επιπλέον, καθοριστικό φαίνεται να είναι και το περιβάλλον-κλίμα για το 70% των εργαζομένων, το οποίο θεωρείται σημαντικός παράγοντας επιλογής εργασιακού πλαισίου από το 64% των εργοδοτών.

Προτεραιότητα η καλλιέργεια soft skills – Χαμηλή ακόμα η αυτοπεποίθηση στις γυναίκες
Σύμφωνα με τα ευρήματα, τα soft skills που θεωρούν τα υψηλόβαθμα στελέχη σημαντικά για τους εργαζομένους διαφέρουν αρκετά από εκείνα που πιστεύουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, με την καλλιέργεια ομαδικότητας (65%), ικανότητας προσαρμογής (74%), θετικής σκέψης και κριτικής ικανότητας (49%) να ανάγεται σε ιδιαίτερα σημαντική για τους εργοδότες. Ωστόσο, το 87% των εργαζομένων πραγματοποιεί την συγκεκριμένη περίοδο τουλάχιστον μια δράση για την διεύρυνση των γνώσεων και δεξιοτήτων του, και μάλιστα κυρίως με δική τους πρωτοβουλία και δαπάνη, εστιάζοντας στην ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων, την ενσυναίσθηση, τη διαχείριση συγκρούσεων, την προσαρμοστικότητα, αλλά και την αυτοπεποίθηση.

Όσον αφορά στην ενίσχυση της επαγγελματικής εξέλιξης, προκύπτει ότι οι γυναίκες (40%) αναγνωρίζουν την αυτοπεποίθηση ως ένα από τα πιο σημαντικά  soft skills που χρειάζεται να χτίσουν. Ταυτόχρονα ασφάλεια, σιγουριά και role model ανάγονται στο τρίπτυχο της ιδανικής ηγεσίας, με το 74% των εργαζομένων να αναγνωρίζει την παροχή συναισθηματικής ασφάλειας, καθώς και το να λειτουργεί η ηγεσία ως πρότυπο, τηρώντας αρχές και αξίες, ως καθοριστικό παράγοντα στη διοίκηση ενός εργοδότη. Εξίσου σημαντική φαίνεται να είναι η έμπνευση και η παρακίνηση των εργαζομένων από την ηγεσία της εκάστοτε επιχείρησης, για διεύρυνση ικανοτήτων, δεξιοτήτων και ευθυνών. Τέλος, στο περιβάλλον μετά την πανδημία φαίνεται ότι η φυσική παρουσία νικά την ψηφιακή, εφόσον περισσότεροι από ένας στους δύο εργαζόμενους προτιμά να παρακολουθεί τις εκπαιδεύσεις δια ζώσης.