Τα αποτελέσματα της νέας πανελλαδικής έρευνα YouGov Profiles έδωσε στη δημοσιότητα η Focus Bari, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας. Σύμφωνα με αυτήν, οι 2 στους 3 Έλληνες διαπιστώνουν ότι ακόμα οι γυναίκες έχουν άνιση μεταχείριση στα εργασιακά περιβάλλοντα.

Παράλληλα, παρότι οι γυναίκες ανησυχούν περισσότερο από τους άνδρες για την επαγγελματική τους πορεία, έστω και θεωρητικά, οι 2 στους 3 Έλληνες παραδέχονται ότι οι γυναίκες ηγούνται εξίσου καλά με τους άνδρες. Επιπρόσθετα, οι 3 στους 4 Έλληνες θεωρούν πως οι ευθύνες για το νοικοκυριό/οικογένεια ανήκουν εξίσου στους άνδρες και στις γυναίκες, ενώ πάνω από 1 στους 2 άνδρες πιστεύουν ότι στις μέρες μας είναι πολύ καλό ως μπαμπάδες να είναι οι κύριοι φροντιστές των παιδιών.

Επιπλέον, βάσει της εν λόγω έρευνας, οι γυναίκες αγχώνονται περισσότερο για τη ζωή τους, αναζητούν ασφάλεια και πολύ λιγότερα ρίσκα / προκλήσεις απ’ ότι οι άνδρες, όμως είναι πιο δεκτικές από τους άνδρες στο ότι σήμερα υπάρχουν περισσότερα από δύο φύλα. Τέλος, ο φεμινισμός στις μέρες μας θεωρείται πολύ περισσότερο ως διεκδίκηση της ισότητας ανάμεσα στα δύο φύλα, παρά ως αίτημα ευνοϊκής μεταχείρισης των γυναικών.